Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức

Sáng 2-3, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, với đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo trình tự thủ tục quy định, tại kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch nước đối với đồng chí Võ Văn Thưởng.

Sau đó, đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội về nội dung này. Kết quả thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp, báo cáo Quốc hội để Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách nhân sự bầu Chủ tịch nước và thành lập Ban Kiểm phiếu.

Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi nghe Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước với 487/488 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành; tỷ lệ tán thành đạt 98,38% tổng số đại biểu Quốc hội.

Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trước Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trước đồng bào và cử tri cả nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng sinh   ngày 13-12-1970; quê xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; trình độ   lý luận chính trị cao cấp, Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn.  
Đồng   chí Võ Văn Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa (XII, XIII), Bí thư Trung   ương Đảng hai khóa (XII, XIII), Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Ủy viên   Trung ương Đảng bốn khóa (X - dự khuyết, XI, XII, XIII), đại biểu Quốc hội ba   khóa (XII, XIV, XV).  
Đồng   chí Võ Văn Thưởng trưởng thành từ cán bộ Đoàn và đã kinh qua nhiều chức vụ   quan trọng từ địa phương đến Trung ương như: Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí   Minh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt   Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam...  
Tháng   8-2011, đồng chí được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng   Ngãi.  
Đến   tháng 4-2014, đồng chí làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh   nhiệm kỳ 2010 – 2015, rồi làm Phó bí thư thường trực và được Bộ Chính trị   phân công điều hành công tác Thành ủy TP Hồ Chí Minh.  
Tháng   1-2016, đồng chí được Đại hội XII của Đảng bầu vào Ban Chấp hành Trung ương   Đảng và được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.  
Tháng   2-2016, đồng chí được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương   Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.  
Đến   Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp   hành Trung ương và được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.  
Đồng   chí Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư   từ tháng 2-2021 đến nay.  

CHIẾN THẮNG - THẢO NGUYÊN