Nghị định 22/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành có nhiều điểm mới liên quan tới việc miễn, nộp lệ phí môn bài, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Theo Nghị định này, người nộp lệ phí đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí cho năm tạm ngừng hoạt động nếu đáp ứng được hai điều kiện sau:

- Văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế trước ngày 30-1 hằng năm;

- Chưa nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lã Độ