Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Học viện.

Trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1949-2019) tại Hà Nội, ngày 14-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dành “Đôi điều... trao đổi và chia sẻ thêm với cán bộ, giảng viên và học viên Học viện”.

Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nghiêm khắc chỉ ra việc đổi mới nội dung chương trình còn chậm so với yêu cầu thực tiễn. Nội dung và phương thức đào tạo, bồi dưỡng chưa có sự kết hợp nhuẫn nhuyễn giữa việc học tập nâng cao tri thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý với rèn luyện đạo đức cách mạng. Và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Học viện cần truyền tải được hơi thở từ thực tiễn cuộc sống vào các bài giảng.

Để thực hiện “đôi điều” Tổng Bí thư, Chủ tịch nước căn dặn, thiết nghĩ, thiết thực nhất là Học viện có cuộc rà soát lại đội ngũ học viên của một số khóa học gần đây ra “làm cán bộ” ai tiến bộ, trưởng thành, hết lòng vì dân, vì nước; ai thoái hóa, biến chất, tham nhũng, tiêu cực phá hoại đất nước...  

Từ những số liệu “biết nói” đó giúp Học viện tìm ra những mâu thuẫn giữa học và hành; giữa lý luận và thực tiễn, để không ngừng đổi mới đưa Học viện lên ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, theo lời huấn thị thiêng liêng của Bác, khi Người đến thăm trường (nay là Học viện) và dự lễ khai giảng Khóa II, tháng 9-1949. Người nói: "Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại. Muốn đạt được mục đích thì phải: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư".

Nhật Nguyễn