Quê CCB Nguyễn Việt Hùng ở Minh Tâm, Yên Lạc, Vĩnh Phúc, song sau khi xuất ngũ về quê được mười năm, cuộc sống quá khó khăn nên năm 1985 ông quyết định trở lại chiến trường xưa, đưa gia đình vào làm ăn tại Mỹ Thạch II, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (Gia Lai).

Khi mới vào, tài sản của gia đình chỉ vẻn vẹn có một bộ đồ nghề để làm thợ mộc. Sau khi có chút vốn, ông mua được 5 sào đất canh tác cà-phê. Từ 5 sào cà phê lúc đầu, mỗi năm ông dành dụm mua thêm được từ 1-2 ha và nay đã trở thành một trang trại với 8 ha gồm: 3.000 trụ tiêu (2 ha) và 6 ha trồng cà-phê cho thu nhập mỗi năm khoảng 1,5 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho 100-120 lao động. Ngoài ra, ông còn dành nguốn vốn hơn 200 triệu đồng để giúp bà con nghèo vay sản xuất với lãi suất thấp. Hằng năm, ông còn đóng góp tư 15-20 triệu đồng ủng hộ các phong trào ở địa phương.

NGUYỄN ĐÌNH THIỆN