Hội CCB, BCH QS, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Gio Linh (Quảng Trị) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng và hoạt động các CLB, CQN.

Báo cáo Tổng kết liên ngành do Hội CCB trình bày trước Hội nghị đã được các đại biểu ghi nhận 55 CLB CQN và gần 10 CLB truyền thống của các quân, binh chủng với trên 3.000 thành viên trong những năm qua đã hăng hái lao động sản xuất, xung kích trong phong trào, tham gia các cuộc vận động, đã góp phần thiết thực cùng các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn nông thôn, thị trấn; mạnh dạn vay vốn, thực hiện có hiệu quả các dự án, lập nhiều trang trại, mở mang thêm các loại hình dịch vụ, kinh doanh không ngừng nâng cao đời sống cho các thành viên, xóa dần hộ nghèo, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình làm ăn mới như: trồng rừng, lập vườn có giá trị kinh tế cao, nuôi cá lồng, gà công nghiệp, trâu bò đàn, lợn nái, tôm sú, cá nước ngọt, hươu, nai... giải quyết hàng trăm việc làm cho thành viên CLB và con em CCB. Anh chị em đã quan tâm chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần của nhau lúc khó khăn hoạn nạn, cũng như lúc rủi ro qua đời. Nhiều CLB quan tâm đến công tác khuyến học, các hoạt động tình nghĩa, hăng hái tham gia huấn luyện, diễn tập hằng năm, hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư. CLB nào cũng có quỹ hàng chục triệu đồng bằng sự tự nguyện đóng góp, có quy chế hoạt động và chế độ sinh hoạt. Những CLB hoạt động khá, thu lại hiệu quả trên nhiều mặt như: Võ Xá, An Xá và Kinh Môn (Trung Sơn); Xuân Tây, Hải Lam (Linh Hải); Cẩm Phổ, An Mỹ (Gio Mỹ); Tân Văn (Gio An)...

Hội nghị đánh giá cao thành công của các địa phương đã không coi nhẹ phong trào CLB - CQN, bởi nhờ có phong trào, mới tập hợp được các thành viên CLB, khơi dậy được tiềm năng và thế mạnh về: Trí tụê, trình độ học vấn, sức khoẻ và tính tổ chức, kỷ luật của các thành viên đã được rèn luyện trong quân ngũ. Nơi nào thành lập được nhiều CLB CQN, nơi đó tạo thêm nguồn lực trong nhiệm vụ giữ gìn trật tự, phát triển kinh tế, VH-XH, tăng thêm tiềm lực quốc phòng cho địa phương. Hội nghị cũng đã chỉ rõ những hạn chế của phong trào trong sự phối hợp liên ngành trong thời gian qua như là khoán trắng cho CCB, đồng thời một số cấp uỷ Đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm đến CQN và phong trào CQN.

Phát huy kết quả giành được của phong trào CQN trên địa bàn Gio Linh, nhận rõ những hạn chế, yếu kém, nhất là mối quan hệ gắn kết công tác liên ngành và sự thiếu quan tâm của một số cấp uỷ Đảng, chính quyền; trong đó một số CLB CQN và thành viên chưa phát huy hết tiềm năng thế mạnh nên chưa chủ động góp sức đưa phong trào phát triển mạnh mẽ và toàn diện, tin tưởng rằng phong trào hoạt động của các CLB CQN trong thời gian tới sẽ có nhiều đổi mới, đáp ứng với tình hình và nhiệm vụ mới của địa phương.

Nguyễn Minh Châu