Thượng tướng Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc Đại hội.

Sáng 30-12, tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam, nhiệm kỳ 2022- 2027, Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội.

Báo CCB Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn khai mạc

Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương và lãnh đạo thành phố Hà Nội!

Kính thưa các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Hội Cựu Chiến binh Việt Nam!

Kính thưa các vị khách quốc tế.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hôm nay Hội CCB Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027; thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành, đoàn thể; các đồng chí lão thành cách mạng, cùng các đại biểu, khách quý đã giành thời gian đến dự với Đại hội!

Đại hội xin nhiệt liệt chào mừng 506 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và tình cảm của hơn 3 triệu hội viên CCB trên khắp mọi miền đất nước đã về dự!

Trong không khí trang nghiêm và trọng thể này, Đại hội chúng ta kính cần bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Bác Hồ muôn vàn kính yêu - Người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế; người cha thân yêu của lực lượng vũ trang; Người đã cùng với toàn Đảng lãnh đạo nhân dân ta đánh thẳng mọi kẻ thù xâm lược, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, đưa nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội. Chúng ta nguyện suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mãi mãi xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”!

Đại hội thành kính tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người Anh cả của Quân đội, Chủ tịch danh dự của Hội CCB Việt Nam và các anh hùng liệt sĩ- những người đồng đội, đồng chí thân yêu đã chiến đấu và anh dũng hy sinh trong các cuộc chiến tranh để giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; tưởng nhớ đến cán bộ, hội viên cựu chiến binh đã từ trần trong nhiệm kỳ qua. Chúng ta nguyện giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống, noi gương tinh thần cách mạng của Đại tướng và các đồng chí đó.

Kính thưa Đại hội!

Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và lần thứ XIII, 5 năm qua CCB cả nước đã phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI đề ra. Nổi bật là: có nhiều đóng góp to lớn vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, tích cực tham gia phòng chống đại dịch Covid-19 và thực hiện tốt chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh. Cùng với thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, Hội luôn chú trọng xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích, ưu điểm chúng ta còn có những mặt hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, sửa chữa.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, Đại hội lần này có nhiệm vụ rất quan trọng là: tổng kết đánh giá trung thực, toàn diện kết quả, thành tích và những yếu kém, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực nhất trong hoạt động và công tác xây dựng Hội nhiệm kỳ VI; quyết định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ VII; xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội cho phù hợp với tình hình mới; đồng thời, lựa chọn để bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII, gồm những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo Hội hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trên tinh thần đó, Tôi đề nghị mỗi đại biểu chúng ta hãy thấu suốt chủ đề của Đại hội là: “Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, xây dựng Hội Cựu chiến binh các cấp vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ” nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới, kỷ cương và trách nhiệm, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng các văn kiện của Đại hội và bầu được Ban chấp hành Trung ương Hội khóa VII tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của cựu chiến binh cả nước. Thành công của Đại hội không những đề ra đường lối hoạt động mà còn là nguồn cố vũ, động viên mạnh mẽ cán bộ, hội viên cựu chiến binh toàn quốc hăng hái công tác, lao động, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và ý chí, nghị lực của cựu chiến binh Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin tuyện bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, cùng tất cả các đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!