Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 hỗ trợ thiếu nhi thôn Ngọc Sơn tập luyện nghi thức Đội.

Nhằm tăng cường củng cố mối đoàn kết gắn bó giữa bộ đội với nhân dân, Ban Dân vận Tỉnh uỷ Bắc Giang chủ trì phối hợp với Sư đoàn 3, Quân khu 1 xây dựng mô hình điểm Làng quân - dân tại thôn Ngọc Sơn, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang. Với sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các đơn vị đã huy động nguồn lực, xây dựng mô hình đạt hiệu quả thiết thực, là điểm sáng của Sư đoàn 3 về công tác dân vận.

Mô hình được triển khai từ tháng 5-2023 với các hoạt động chính là: Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị quân đội thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống tốt đẹp của quân và dân; Phối hợp tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, như hỗ trợ nhân dân làm, sửa chữa đường; xây dựng, tu bổ nhà văn hóa; xây dựng Nhà đoàn kết, tình nghĩa, tình thương, đồng đội; dọn dẹp cảnh quan, môi trường, trồng hoa, cây xanh, xây dựng đường điện, lắp bóng đèn thắp sáng đường làng, ngõ xóm…

Mô hình được thực hiện thông qua việc xây dựng các công trình và hoạt động trọng tâm. Các công trình gồm có: Đội Văn nghệ quân - dân; cánh đồng quân - dân; con đường quân - dân; thư viện quân - dân; nhà đoàn kết quân - dân; hệ thống camera an ninh quân - dân; nhóm zalo quân - dân. Các hoạt động trọng tâm là: Giao ban quân - dân; kết nghĩa quân - dân và hoạt động trải nghiệm cho thanh, thiếu nhi.

Năm 2023, các cháu thiếu nhi thôn Ngọc Sơn được cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3  hỗ trợ tập luyện nghi thức Đội, vẽ tranh, văn nghệ… để tham gia trại hè thanh, thiếu nhi huyện Lạng Giang. Cùng với giúp đỡ thiếu nhi chuẩn bị tham gia trại hè, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 còn tổ chức trao tặng, lắp đặt hệ thống âm ly, loa tại thôn trị giá gần 20 triệu đồng. Đây là một trong nhiều hoạt động của mô hình làng quân - dân được cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, chính quyền địa phương và nhân dân thực hiện.

Để thực hiện tốt mục tiêu này, các đơn vị phối hợp thực hiện giao ban do Bí thư Chi bộ thôn chủ trì, thành phần gồm các đồng chí đảng viên, lãnh đạo đơn vị bộ đội kết nghĩa, cán bộ, chiến sĩ phụ trách dân vận nhằm trao đổi thông tin, kế hoạch phối hợp, nắm bắt tình hình nhân dân. Qua đó tham mưu xử lý, giải quyết các vấn đề phức tạp, phát sinh trong nhân dân,... Nhờ vậy từ đầu năm đến nay, thôn Ngọc Sơn không phát sinh điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang cho biết: “Đây là mô hình mẫu mực về mối quan hệ quân với dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, quân đội. Qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và quân đội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội”.

Hoàng Hanh