Nhân viên Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiến hành giám định ADN xác định danh tính HCLS.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 1515/QĐ-TTg ngày 14-9-2021 ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Mục tiêu chung của kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin…

Về tìm kiếm, quy tập HCLS, kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030 tìm kiếm, quy tập được khoảng 15.000 HCLS.

Đối với việc xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin, phấn đấu đến năm 2030, xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN được khoảng 20.000 mẫu HCLS; phấn đấu xác minh, kết luận 60% mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng.

Kế hoạch đặt ra 9 nhiệm vụ cụ thể:

1. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và bảo đảm cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin.

2. Xác minh, kết luận và cung cấp thông tin nơi hy sinh, nơi chôn cất liệt sĩ.

3. Kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS trên phạm vi toàn quốc.

4. Tổ chức các hoạt động tìm kiếm, quy tập HCLS.        

5. Giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh; rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xây dựng, tích hợp vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, gắn với cơ sở dữ liệu nền địa lý.

6. Ban hành, thực hiện quy trình xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin.

7. Mở rộng quan hệ, tăng cường hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin.

8. Xây dựng, tu bổ, tôn tạo, nâng cấp, quản lý mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, tượng đài Tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

9. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin.

Phương Nhi