Giá lợn hơi ngày 1.3.2019. Nguồn: Anova Feed

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xem xét giá hỗ trợ các hộ nông dân có lợn bị tiêu hủy vì dịch tả lợn châu Phi với giá sát thị trường.

Hiện tại, giá hỗ trợ các hộ dân có lợn bị tiêu hủy chỉ là 38.000 đồng/kg, giá này chưa sát với thị trường. Đặc biệt, với lợn nái, nhiều nơi chỉ hỗ trợ khoảng 27.000 đồng/kg. Trong khi đó giá thịt lợn hơi trên thị trường ở các tỉnh, thành có dịch đều vào khoảng từ 40.000 - 53.000 đồng/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc giá hỗ trợ lợn bệnh không sát giá thị trường sẽ dẫn tới việc người nông dân có thể giấu lợn bị dịch bệnh, khiến dịch tả lợn châu Phi khó kiểm soát vì dịch này chưa có vaccine điều trị.

Vũ Minh