Đảng ủy Cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam vinh dự được Đảng ủy Khối khen thưởng cùng với 25 tập thể của các Bộ, ngành T.Ư.

Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng Khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 7-1-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Dự Hội nghị có các đồng chí Phạm Tất Thắng - Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư, Nguyễn Văn Thể - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Lê Quốc Minh - Tổng biên tập Báo Nhân dân.

10 năm qua, công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có nhiều tiến bộ về phương thức và phong cách làm việc, nhất là tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thái độ ứng xử trong giao tiếp, trao đổi, giải quyết công việc của nhân dân; các cơ quan nhà nước đã chú trọng làm tốt việc cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân, đặc biệt là việc tham mưu ban hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ngày càng đáp ứng được mong đợi của nhân dân, góp phần quan trọng vào việc tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ của Nhà nước...

Đảng bộ Cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam là tổ chức trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư luôn chú trọng đổi mới việc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đảng bộ Cơ quan T.Ư Hội tham mưu giúp Đảng đoàn và Thường trực T.Ư Hội chỉ đạo các cấp Hội gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với phong trào “Dân vận khéo”; phối hợp tốt với MTTQ tích cực thực hiện các phong trào, các cuộc vận động: “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phối hợp Uỷ ban ATGT Quốc gia thực hiện phong trào “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” ở các cấp Hội với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo...

Nhân dịp này, Đảng ủy Cơ quan T.Ư Hội là 1 trong 26 tập thể được Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư tuyên dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2013-2023.

PV