Tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thâu, Báo cáo viên Ban Tuyên giáo TƯ, chuyên viên Ban Tuyên giáo TƯ Hội đã truyền đạt các nội dung cơ bản của các nghị quyết: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN”, “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN” và “Tiếp tục cơ cấu lại , đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” giúp các đảng viên trong Đảng bộ thống nhất nhận thức về các quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với nền kinh tế nước nhà, từ đó góp phần đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức Đảng, phát huy vai trò của nhân dân, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội nghề nghiệp, trong đó có Hội CCB Việt Nam tuyên truyền cho hội viên tích cực tham gia xây dựng đất nước.
Tin và ảnh: PV