Vừa qua, tại Hà Nội, CLB Doanh nhân CCB Thủ đô đã tổ chức lễ tổng kết một năm hoạt động, thông qua chương trình hoạt động nhiệm kỳ (2009-2014) và tiến hành Đại hội thành lập Hội Doanh nhân CCB TP Hà Nội (ảnh). Tới dự có đại diện Sở Nội vụ, Sở Công thương, các ban, ngành, đoàn thể thành phố và gần 200 đại biểu hội viên.

Với phương châm “Đoàn kết, hợp tác, hội nhập, phát triển”, trong năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của hội viên CLB, tổ chức doanh nhân CCB Thủ đô ngày càng trưởng thành về lực lượng, hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Cho đến nay số hội viên lên hơn 230 người, ở 25 đầu mối quận, huyện, thị xã tập hợp, đoàn kết doanh nhân CCB thành phố và các tỉnh bạn để giúp đỡ lẫn nhau đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện hỗ trợ CCB về kinh nghiệm, điều kiện tổ chức sản xuất và giải quyết việc làm cho thương binh, bệnh binh và con cháu CCB. Hoạt động “Nghĩa tình đồng đội” ở CLB được các hội viên đóng góp ủng hộ gần 400 triệu đồng, góp phần sửa chữa xóa 18 ngôi nhà dột nát, tặng hơn 400 phần quà giúp đỡ các hội viên CCB, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, các doanh nhân CCB còn trao tặng trực tiếp giúp đỡ gia đình chính sách, người nghèo ở một số địa phương hàng trăm triệu đồng. Một năm hoạt động của CLB Doanh nhân CCB Thủ đô đã đạt được những kết quả tốt, bước đầu rút ra được nhiều kinh nghiệm và những thiếu sót, hạn chế trong phương pháp hoạt động.

Bằng sự nhất trí cao, Đại hội thành lập Hội Doanh nhân CCB TP Hà Nội đã bầu 37 đồng chí vào Ban chấp hành, 11 đồng chí vào Ban thường trực. Đồng chí Lê Đức Bình, luật sư, Giám đốc Công ty luật Minh Đức Minh giữ chức Chủ tịch, cùng 4 Phó chủ tịch là: Trịnh Đình Khuê, Trần Trung Thực, Nguyễn Hải Chừng, Nguyễn Như Tố. Đại hội cũng biểu quyết lầy ngày 19-8 hàng năm là ngày truyền thống của Hội.

Đoàn Anh Hải