Ban chấp hành mới ra mắt
Hiện Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Khánh Hoà có 69 hội viên. Nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, gương mẫu trong các hoạt động, tích cực tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chương trình phát triển kinh tế - xã hội bằng nhiều hoạt động thiết thực: hiến đất làm đường, góp công sức, tiền mặt xây nhà mẫu giáo, nhà văn hóa góp phần làm cho bộ mặt nông thôn, đô thị ngày càng đổi mới, hiện đại, văn minh. Kết quả động tình nghĩa của toàn Hội trị giá gần 27 tỷ đồng, giúp đỡ cho 279 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Đặc biệt sau cơn bão số 12 năm 2017, Hội đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh kêu gọi, huy động các nguồn lực, ủng hộ cựu chiến binh và đồng bào bị thiệt hại do cơn bão gây ra 1,370 tỷ đồng, 100 tấn gạo và hàng trăm suất quà, góp phần giúp người nghèo khắc phục hậu quả do bão, giải quyết khó khăn, ổn định cuộc sống.
Về phát triển kinh tế, 5 năm qua Hội có tổng doanh thu (theo lũy kế) đạt 6.645 tỷ đồng, thu nhập sau thuế đạt 620,455 tỷ đồng, nộp thuế cho nhà nước 565,177 tỷ đồng, tạo được 17.058 lượt việc làm thường xuyên và việc làm thời vụ.
Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và nhất trí phương hướng hoạt độngnhiệm kỳ tới, tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao thu nhập doanh nghiệp và đời sống người lao động; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tổ chức các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, chung sức phát triển kinh tế địa phương, xây dựng Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào phong trào hoạt động của Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh các cấp.
Đại hội đã bầu 15 đại biểu vào BCH Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2018-2023, bầu 3 đại biểu đi dự đại hội Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Thùy được đại hội bầu làm Chủ tịch Hội doanh nhân CCB tỉnh Khánh Hòa.

Công Thi