Những nội dung quan trọng của Đại hội đã được Ban tổ chức thông báo cụ thể: Thông qua báo cáo Chính trị bao gồm đánh giá kết quả của nhiệm kỳ (2007 – 2010) và định ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ (2010 – 2015); thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ (2010 – 2015); bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; đón nhận những danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng.

Về dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010 - 2015 có sự tham dự của 350 đại biểu chính thức từ 60 Đảng bộ trực thuộc Khối, đại diện cho 56.000 đảng viên. Đây là Đảng bộ cuối cùng trên cả nước tiến hành Đại hội.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương Lê Mạnh Hùng cho biết, trong gần 1 năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã chuẩn bị tích cực, chỉ đạo tiến hành nhiều nội dung cho công tác phục vụ Đại hội. Trong đó, tập trung chỉ đạo Đại hội ở hơn 1.000 tổ chức cơ sở Đảng đúng kế hoạch, trực tiếp chỉ đạo Đại hội ở 59/60 Đảng bộ trực thuộc và chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ ngoài nước đúng tiến độ, đảm bảo các yêu cầu theo Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đánh giá chung, các mặt trong toàn bộ hoạt động của Đảng bộ Khối diễn ra với chất lượng và hiệu quả ngày càng cao. Các hoạt động thi đua diễn ra đều khắp ở các đơn vị gắn với Đại hội Thi đua yêu nước, gắn với nội dung thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trực tiếp góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở mỗi đơn vị.

Tin và ảnh: HỒ HƯƠNG