Ngày 30/6/2022, tại Hội trường Huyện ủy huyện, Hội CCB huyện Dầu Tiếng đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tới dự Đại hội có 155 đại biểu, đại diện cho 2.044 hội viên CCB trong toàn huyện. Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hải được đại hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027; 17 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và …22 đồng chí được bầu vào Đoàn đại biểu đi dự đại Đại biểu Hội CCB tỉnh...

Hồng Thái