BCH  nhiệm kỳ 2022- 2027 ra mắt.

Ngày 16-3-2022, Hội CCB phường Trường Thọ T.P Thủ Đức đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội CCB các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng phường Trường Thọ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lực lượng CCB luôn đoàn kết giữ vững truyền thống, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN. Động viên đông đảo CCB nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững, tham gia các chương trình phối hợp mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, phát triển kinh tế địa phương. Xung kích đi đầu trong thực hiện các chương trình của thành phố phát động, các chương trình văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời kỳ mới. Đặc biệt là gương mẫu đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19. Năm 2021 được Thành hội đánh giá là đơn vị xuất sắc, được UBND thành phố khen thưởng, 2 chi hội, 4 cá nhân được Thành hội tặng giấy khen.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu 11 đồng chí vào BCH, chủ tịch, phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra và đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội CCB T.P Thủ Đức.

Văn nghệ chào mừng.
Lãnh đạo Thành hội và Đảng ủy phường chúc mừng.

Tin ảnh: Hồng Thái- Đức Hiến