Nhiệm kỳ vừa qua, Hội CCB tỉnh Phú Yên đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ IV đã đề ra. Thường xuyên chăm lo công tác giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên CCB kiên định vững vàng trong mọi tình hình; giữ vững và phát huy vị trí, vai trò của Hội, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Tích cực tham gia thực hiện tốt phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, xây dựng lực lượng CCB nòng cốt ở các địa phương, nhất là ở miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và nguyện vọng chính đáng của Cựu chiến binh, Cựu quân nhân và nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền về các vấn đề bức xúc như giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai,… Hội đã góp phần giữ ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Được nhân dân tính nhiệm, qua Đại hội Đảng cấp cơ sở có **524 **hội viên Cựu chiến binh trúng cử cấp ủy, chiếm 20,52 % tổng số cấp ủy viên; trong đó được bầu làm Bí thư 105 đồng chí, Phó Bí thư 66 đồng chí, riêng Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ sở được bầu vào cấp ủy cơ sở có 54 đồng chí. Đại hội Đảng cấp Huyện và tương đương có 98 hội viên Cựu chiến binh trúng cử vào cấp ủy; có **13 **hội viên Cựu chiến binh được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV. Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, toàn hội có 488 hội viên CCB trúng cử đại biểu HĐND các cấp. Riêng cán bộ chuyên trách của Hội CCB trúng cử HĐND các cấp có **48 **đồng chí (Cấp tỉnh: 01 đồng chí Phó Chủ tịch; thành phố Tuy Hòa: 01 đồng chí Phó Chủ tịch; cấp xã: 46 đồng chí Chủ tịch và Phó chủ tịch). Đây vừa là uy tín, trách nhiệm, vừa là điều kiện thuận lợi để Hội CCB các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Hội trong thời gian đến.

Hội đã khai thác có hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi. Tính đến tháng 6/2012, tổng số vốn vay ưu đãi dư nợ trong toàn Hội là 134.081 triệu đồng, với 8.536 hộ vay, giải quyết việc làm trên 24.600 lao động là con em gia đình CCB, Cựu quân nhân, đồng thời còn hướng dẫn cho hội viên vay hàng chục tỷ đồng từ vốn tín dụng của Ngân hàng để sản xuất, kinh doanh. Hầu hết các hội viên vay vốn đều sử dụng đúng mục đích và phát huy được hiệu quả. Trong phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, đã kịp thời động viên khen thưởng những CCB điển hình làm kinh tế giỏi để thúc đẩy phong trào hoạt động của Hội. Hiện nay toàn Hội có trên 600 hộ gia đình Cựu chiến binh làm kinh tế bằng nghề nuôi trồng đánh bắt thủy sản đã vươn lên làm giàu chính đáng; Có diện tích 28 ha hồ nuôi tôm sú; 70,8 ha hồ nuôi tôm thẻ chân trắng; 90,6 ha hồ nuôi cá nước ngọt; 14 ha hồ nuôi cá nước mặn; **20 **hồ nuôi ba ba; 706 lồng nuôi tôm hùm; 9,2 ha ruộng muối. Có 204 trang trại, gia trại sản xuất và chăn nuôi kết hợp với diện tích 120 ha cà phê; 214 ha cao su; 84 ha cây tiêu; 7.681 ha cây điều; 1.374 ha rừng trồng bạch đàn, keo, xà cừ; 2.083 ha trồng mía; 1.489 ha trồng mì (sắn); 622 ha trồng hoa màu các loại (bắp, mè, đậu,...); 1.690 ha diện tích trồng lúa nước; 380 ha trồng các loại cây ăn quả đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hội đã giải quyết xóa được 405 nhà ở tạm bợ dột nát cho hội viên CCB nghèo với tổng số tiền là 5.465,4 triệu đồng thực hiện tốt phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động nhân đạo từ thiện. Thường xuyên tổ chức phát động phong trào “Cựu chiến binh đi tìm đồng đội”, trong 5 năm qua hội viên CCB đã tham gia tìm kiếm cất bốc được 411 hài cốt liệt sĩ đưa về nghĩa trang. Củng cố 148 Chi đoàn và Đoàn cơ sở từ yếu kém vươn lên hoạt động khá. Nhận cảm hóa giáo dục 625 thanh thiếu niên hư hỏng tiến bộ trở thành người tốt; Vận động 1.188 học sinh bỏ học giữa chừng trở lại trường lớp; tham gia bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp được 1.895 đảng viên mới, trong đó có 284 CCB, Cựu quân nhân và con CCCB. Đã thành lập được 101 Câu lạc bộ, thu hút được **10.632 **Cựu quân nhân đăng ký tham gia sinh hoạt, đạt 61,57%. Hoạt động của các Câu lạc bộ đã góp phần giáo dục CQN tiếp tục giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”.

Tham mưu cho UBND tỉnh lãnh đạo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 150/2006/NĐ-CP; Thông tư liên tịch của các Bộ, ngành Trung ương về tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh, đã kết nạp được 2.205 hội viên mới nâng tổng số hội viên CCB trong toàn tỉnh đến nay là **13.223 **đồng chí, chiếm 94,26% so với tổng số CCB hiện có trong toàn tỉnh. Trong đó: Đảng viên 3.999 đồng chí (30,24%); Nữ 1.147 ( 8,67%); Dân tộc thiểu số 1.197( 9,05%). Do có nhiều thành tích xây dựng Hội trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB tỉnh Phú Yên đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tăng Huân chương Độc lập hạng III. Chính phủ tặng cờ thi đua và nhiều bằng khen do Trung ương Hội CCBVN trao tặng.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí cao phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới là tiếp tục vận động các thế hệ CCB đoàn kết phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân; Nâng cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp; Xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Đổi mới, nâng cao hơn nữa nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động; Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XV, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đại hội đã bầu BCH mới gồm 19 đồng chí, bầu 4 đồng chí đi dự Đại hội Cựu chiến binh Việt Nam, đồng chí Huỳnh Ngọc Sanh được bầu làm Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ V(2012 – 2017). Đại hội CCB tỉnh Phú Yên đã thành công tốt đẹp.

Trần Công Thi