Đồng chí Nguyễn Văn Thiện, Uỷ viên TƯ đảng, Bí thư tỉnh ủy, thiếu tướng Phạm Hữu Bồng Phó chủ tịch thường trực TƯ Hội CCBVN tới dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội rất xúc động và vinh dự, được đón nhận lẵng hoa tươi thắm do Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch danh dự Hội CCBVN gửi đến chức mừng.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB tỉnh Bình Định luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả toàn diện, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Hội CCB tỉnh đề ra. Các cấp Hội đã thường xuyên chăm lo, củng cố tổ chức, vận động phát triển 7.031 hội viên mới, đạt trên 140% kế hoạch (hiện có 28.741, Hội viên, đạt 94,68% so với đối tượng được xem xét kết nạp); phát triển 11 cơ sở Hội thuộc khối 487. Hiện có 11 huyện, thị, thành Hội, 201 cơ sở, 1.164 chi Hội. Chất lượng sinh hoạt, hoạt động của các tổ chức Hội, nhất là ở cơ sở Hội được nâng lên một bước, hiệu quả và thiết thực hơn, hàng năm có trên 99,6% cơ sở Hội đạt TSVM (73% đạt xuất sắc), trên 98% hội viên gương mẫu (70% xuất sắc).

5 năm qua đã vận động phát triển thêm trên 8.900 CQN. Có gần 400 CQN được giúp đỡ, giới thiệu kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã củng cố, kiện toàn 123 Ban liên lạc (BLL) CQN ở xã, phường, thị trấn, đạt 100% số cơ sở đủ điều kiện, thu hút 33.700 CQN tham gia, đạt tỷ lệ 91,26% CQN có trên địa bàn.

Triển khai thực hiện Nghị định số 150/CP và Thông tư liên tịch số 10 về một số chế độ đối với CCB và cán bộ Hội, đã đề nghị cấp 4.026 lượt thẻ BHYT, trợ cấp mai táng phí 120 gia đình CCB, phối hợp tổ chức 1.400 buổi lễ tang cho CCB qua đời; đề nghị hưởng trợ cấp thôi việc cho cán bộ Hội các cấp và trợ cấp cho cán bộ Hội kiêm nhiệm trong các cơ quan, doanh nghiệp đúng quy định của Nhà nước. Hội CCB cấp huyện và tỉnh đã phối hợp giúp UBND cùng cấp tổng kết 5 năm triển khai, thực hiện Nghị định số 150/CP trên địa bàn tỉnh để rút kinh nghiệm chỉ đạo, phối hợp thực hiện ngày càng tốt hơn. Hội cũng đã thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo sức lan tỏa và đạt kết quả thiết thực. Tổ chức Hội TSVM và hội viên gương mẫu năm sau cao hơn năm trước, không còn tổ chức Hội yếu kém. Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động ngày càng hiệu quả, Hội CCB tỉnh xứng đáng là một đoàn thể chính trị - xã hội, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Do uy tín của Hội và từng hội viên đối với Đảng, chính quyền và nhân dân giữ vững và nâng cao, nên trong Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015, có 626 hội viên trúng cử vào cấp ủy, trong đó có 74 đ/c là Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội (chiếm 21,05%); 170 hội viên giữ chức Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy (chiếm 28,25%). Ở cấp huyện có 62 hội viên trúng vào cấp ủy (chiếm 13,41%). Gần 1.000 hội viên đang công tác ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp và khoảng 40% cán bộ chủ chốt của Đảng, chính quyền, mặt trận, các ngành, đoàn thể ở cơ sở do CCB đảm nhiệm; hầu hết đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, có uy tín cao với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Tại cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, có 991CCB trúng cử (trong đó có 02 Đại biểu Quốc hội, 07 đại biểu HĐND tỉnh, 65 đại biểu HĐND cấp huyện, 917 đại biểu HĐND cấp xã, trong đó có 81 đại biểu, đại diện cho các tổ chức Hội); 100% hội viên CCB đi bầu cử, hàng trăm hội viên là nòng cốt tham gia bảo vệ an toàn cuộc bầu cử.

Trong hoạt động kinh tế, Hội đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”; phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, làm giàu hợp pháp…đạt nhiều kết quả. Bằng những giải pháp sáng tạo, hiệu quả, đã giảm 1.141 hộ hội viên nghèo, xóa 153 nhà dột nát trong CCB (trong đó tổ chức Hội và hội viên đóng góp xóa 40 nhà tạm cho CCB, trị giá 529,3 triệu đồng và hàng ngàn ngày công). Tỷ lệ hộ nghèo trong CCB, đến cuối năm 2010 (theo tiêu chí cũ) còn 2,73%, giảm 3,70% so với đầu nhiệm kỳ; có 40/159 xã, phường, thị trấn không còn hội viên nghèo (chiếm 25,16%). Hiện nay trong Hội CCB tỉnh còn 6,77% hộ nghèo, thấp hơn gần 5% so với tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh. Tỷ lệ hộ khá và giàu từ 53,5% (năm 2007) nâng lên 57,43% (năm 2011). Hiện hội có: 06 Công ty CP, 01 HTX, 15Cty TNHH, 39 DNTN, 113 Trang trại, 115 gia trại và hàng trăm cơ sở sản xuất, dịch vụ do CCB làm chủ, hàng năm có trên 1.300 CCB đạt danh hiệu “sản xuất giỏi” các cấp. Đã duy trì và phát triển quỹ “Tình đồng đội” ở 100% huyện, thị, thành Hội; 99% cơ sở và 98,2% chi hội; số dư quỹ đến cuối tháng 5 năm 2012 còn trên 7.260 triệu đồng, đạt bình quân 253.151đồng/hội viên, tăng so với đầu nhiệm kỳ là 4.081 triệu đồng và 123.870đ/ hội viên, vượt 153,15% so với chỉ tiêu Đại hội IV đề ra. Hội CCB huyện Phù Mỹ, Phù Cát và thành phố Quy Nhơn…còn xây dựng quỹ “Xóa nhà tạm”, quỹ “Phòng, chống thiên tai”… thu hút hầu hết cán bộ, hội viên tham gia. Việc quản lý, sử dụng quỹ ở các cấp Hội có ý nghĩa thiết thực. Đã xuất quỹ 24.405 triệu đồng cho 14.227 lượt hội viên nghèo, gặp khó khăn, vay mượn để phát triển sản xuất, ổn định đời sống; hỗ trợ xóa nhà tạm cho CCB trị giá hàng trăm triệu đồng; thăm hỏi tặng hàng vạn suất quà cho hội viên nghèo, ốm đau, già yếu, neo đơn, khó khăn, qua đời…trị giá trên 2.800 triệu đồng, góp phần động viên tư tưởng, tạo sự gắn kết giữa tổ chức Hội và cán bộ, hội viên.

Nhiệm kỳ qua, đã có 2 tập thể và 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba; 03 tập thể 05 cá nhân được tặng Cờ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1.416 tập thể và 2.817cá nhân được khen thưởng, gần 10.000 cán bộ, hội viên được tặng Kỷ niệm chương CCB Việt Nam…kết quả đó khẳng định sự trưởng thành, tiến bộ và những đóng góp to lớn của các cấp Hội và mỗi cán bộ hội viên.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận phương hướng mới: Tiếp tục vận động các thế hệ CCB trong tỉnh đoàn kết, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng Hội TSVM cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới và nâng cao hơn nữa nội dung, phương thức, hiệu quả hoạt động; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh Bình Định.

Cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Hội CCB nhiệm kỳ 2012 – 2017. Tuân thủ sự lãnh đạo của Cấp ủy đảng, giúp đỡ của chính quyền, phối hợp tốt với các ngành, các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể sau đây.

1- Phấn đấu có trên 85% cán bộ, hội viên CCB (trong đó có trên 99% HV là đảng viên) học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Hội, chính sách pháp luật của Nhà nước.

2- Phát triển trên 95% đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội.

3- Hàng năm có 99%: cơ sở Hội đạt “TSVM”, hội viên “gương mẫu”, gia đình CCB đạt “Gia đình văn hóa” (trong đó trên 70% đạt xuất sắc).

4- 100% cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

5- Mỗi năm giảm hộ nghèo từ 1,5-2%, cơ bản xóa hết nhà đột nát trong hội viên. Xây dựng quỹ “Tình đồng đội” đạt bình quân hội viên đến cuối nhiệm kỳ trên 300.000đ/HV.

6- Hàng năm bình quân mỗi cơ sở giới thiệu phát triển từ 01 đảng viên, 10 đoàn viên, giáo dục truyền thống cho 1.000 thanh, thiếu niên trở lên.

Hơn 22 năm xây dựng, trưởng thành; 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam và Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ IV (nhiệm kỳ 2007-2012), Hội CCB tỉnh Bình Định đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí một đoàn thể chính trị-xã hội, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Trong nhiệm kỳ tới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn phức tạp, nhiệm vụ công tác Hội khá nặng nề. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những khuyết điểm và hạn chế; phát huy hơn nữa bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Hội ngày càng TSVM, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Định. Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào BCH mới, đồng chí Trần Liên Hỷ, tái đắc cử Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bình Định và bầu 06 đồng chí là đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Toàn quốc CCB Việt Nam. Đại hội đại biểu CCB tỉnh Bình Định nhiệm kỳ V(nhiệm kỳ 2012 – 2017) đã thành công tốt đẹp.

Trần Công Thi