Tính đến hết quý vừa qua, số vốn vay ngân hàng CSXH do CCB làm tổ trưởng đã giải ngân được 124,756 tỷ đồng cho 14.367 lượt hộ, trong đó: hộ nghèo 49,746 tỷ; học sinh, sinh viên vay 10,765 tỷ; ngành nước sạch và vệ sinh môi trường 6,267 tỷ; bà con dân tộc nghèo 1 tỷ; vùng khó khăn 50,301 tỷ; xuất khẩu lao động 0,302 tỷ; quỹ quốc gia giải quyết việc làm 6,375 tỷ. Số vốn được vay đều sử dụng có hiệu quả, trả lãi đúng kỳ hạn. Toàn tỉnh có 18/71 xã, phường, thị trấn không còn hội viên nghèo.

Ban Công tác Hội