Hôm nay tại phòng họp Diên hồng lịch sử và ấm cúng, tôi rất xúc động và vui mừng được thay mặt Lãnh đạo Quốc hội chào đón Đoàn đại biểu các Mẹ VNAH, các CCB trong và ngoài nước đến thăm Nhà Quốc hội nhân dịp về Thủ đô Hà Nội tham dự chương trình “Nghĩa tình đồng đội” do Báo CCB Việt Nam và Tập đoàn Truyền thông quốc gia tổ chức. Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2015), 26 năm ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam (6-12-1989 - 6-12-2015) với tình cảm trân trọng và thân thiết, tôi xin gửi tới các Mẹ VNAH, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các đồng chí thương binh, bệnh binh, CCB cả nước lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng nồng nhiệt, kính chúc các Mẹ VNAH, các đồng chí luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc.
Trải qua 26 năm hoạt động, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội CCB Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, hoạt động tích cực và được đánh giá cao. Lãnh đạo Hội đã chú trọng thực hiện tốt công tác chăm lo, giáo dục cho cán bộ, hội viên lòng yêu nước, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH; thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đoàn kết đấu tranh chống các luận điệu sai trái, âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch; tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, đối ngoại; xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và bảo vệ nhân dân.
Các CCB-những chiến sĩ tiêu biểu cho phẩm chất, tài năng, trí tuệ của Bộ đội Cụ Hồ đã tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp khi trở về địa phương. Từ Phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, nhiều điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân, nhiều tấm gương CCB vươn lên thoát nghèo, làm giàu xuất hiện ngày càng nhiều và được nhân rộng. Các đồng chí thực sự là những tấm gương sáng, CCB tiêu biểu về tinh thần yêu nước, trung thành với chế độ, có ý chí kiên cường dũng cảm, tương thân tương ái, nghĩa tình với đồng bào, đồng chí, đồng đội. Có rất nhiều CCB là nòng cốt, tham gia công tác chính quyền và đoàn thể, nhất là ở cơ sở, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Thành tích của các đồng chí là sự tiếp nối vững chắc những chiến công trong những năm tháng quân ngũ. Đến nay, khi tuổi đã cao nhưng CCB Việt Nam vẫn vững chí, sáng lòng, ngày đêm bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, thắp sáng niềm tin, hoài bão cho thế hệ trẻ động lực cống hiến cho đất nước. Các đồng chí thực sự xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích của các CCB nói chung và đặc biệt là các CCB có mặt ngày hôm nay.
...Thưa các đồng chí !
Chính sách đối với người có công với cách mạng là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Đây không chỉ là vấn đề chính trị-xã hội mà còn thực hiện đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, của dân tộc. Với ý nghĩa đó, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng luôn là chính sách trọng điểm, được ưu tiên trong hệ thống chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Phát triển kinh tế đi đôi với việc chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của gia đình chính sách, người có công với cách mạng là chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội trong từng thời kỳ. Các chính sách dần hoàn thiện với mục tiêu ngày càng chăm lo tốt hơn cuộc sống của người có công với cách mạng, trong đó có các Mẹ VNAH, các thương binh, bệnh binh. Điều 59 Hiến pháp năm 2013 đã ghi nhận “Nhà nước, xã hội tôn vinh, khen thưởng, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với nước”. Năm 2012, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng.
Để làm tốt công tác chính sách đối với Người có công với cách mạng, thay mặt lãnh đạo Quốc hội, tôi đề nghị các cấp, các ngành, địa phương trong thời gian tới cần làm tốt một số công việc sau:
Một là, quán triệt sâu sắc chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi đối với Người có công với cách mạng. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi đối với Người có công với cách mạng ở cơ sở.
Hai là, đội ngũ cán bộ làm tốt công tác chính sách người có công phải có phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm cao, tận tâm với nghề nghiệp, có phương pháp và tác phong công tác khoa học, thường xuyên nâng cao nghiệp vụ, cập nhật các chính sách mới kịp thời để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Ba là, tiếp tục phát động và thực hiện xã hội hóa công tác chăm sóc Người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, phát huy sức mạnh của cộng đồng và bản thân người có công; động viên các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình Người có công với cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống, ý chí tự lực, tự cường, gương mẫu vươn lên vượt khó làm giàu cho mình, tiếp tục đóng góp công sức, tài năng, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.
Đối với Hội CCB Việt Nam và Báo CCB Việt Nam, tôi đề nghị các đồng chí cần thường xuyên quan tâm, động viên cán bộ, hội viên đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình hội viên, hoàn thành các chỉ tiêu giảm nghèo mà Hội đã đề ra. Tôi mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy nguồn lực đang có để đẩy mạnh công tác chính trị-xã hội và các hoạt động kinh tế; chăm lo công tác giáo dục thế hệ trẻ, đấu tranh phòng, chống các tiêu cực… góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng-an ninh trong năm 2015 và những năm tiếp theo.
Với tình cảm thân thiết và niềm tin tưởng sâu sắc, tôi tin rằng các CCB sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với tám chữ vàng mà BCH T.Ư Đảng trao tặng: “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”; chúc chuyến công tác của các đồng chí tại Thủ đô Hà Nội đạt được nhiều kết quả tốt đẹp!