Bìa cuốn sách  

Nằm trong chuỗi nhiều hoạt động để kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp (25-8-1911/ 25-8-2021), Bộ Quốc phòng được Ban Bí thư Trung ương Đảng giao chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ và Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Một tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng Việt Nam, để tôn vinh, tưởng niệm ông.

Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn của dịch Covid-19 đã trở thành thảm họa toàn cầu và nhiều nơi trong nước, nhất là các tỉnh phía Nam, sau một thời gian chuẩn bị, Ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 100 bài viết của các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của các tướng lĩnh, sĩ quan, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội gửi về tham gia hội thảo. Để phục vụ cho cuộc Hội thảo khoa học này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật được giao nhiệm vụ phối hợp với Ban tổ chức hội thảo biên tập - xuất bản các bài viết thành cuốn sách lớn tiêu đề mang tên cuộc hội thảo.

Cụ thể, cuốn sách được sắp xếp thành các phần sau đây:

Phần thứ nhất: Những vấn đề chung gồm tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tướng lĩnh lãnh đạo, chỉ huy quân đội... Nội dung các bài viết khẳng định Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp là nhà quân sự văn võ song toàn, người “Anh Cả” của quân đội, là Chính ủy của các chính ủy, Tư lệnh của các tư lệnh, có đóng góp lớn về nhiều mặt cho Đảng, cho dân, đặc biệt là trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước.

Phần thứ hai: Tài năng quân sự xuất chúng, cống hiến đặc biệt xuất sắc cho cách mạng Việt Nam. Ở phần quan trọng này của cuốn sách là các bài viết của các tướng lĩnh, sĩ quan, lãnh đạo, chỉ huy các quân khu, quân chủng, binh chủng, quân đoàn, các tổng cục, các cục… cũng như đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài quân đội. Nội dung chủ đạo của các bài viết ở phần này luận giải, phân tích, đánh giá những đóng góp về nhiều mặt của đồng chí Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam, đặc biệt là quá trình đồng chí vâng mệnh Bác Hồ lãnh đạo, chỉ huy quân đội trên cương vị Bí thư Quân ủy Trung ương - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang.

Phần thứ ba: Sáng ngời tấm gương đạo đức cách mạng, tập trung luận giải thiên tài quân sự Võ Nguyên Giáp như là một tấm gương đạo đức lớn của cách mạng Việt Nam. Ông có may mắn được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh từ rất sớm rồi trở thành người học trò xuất sắc, người cộng sự gần gũi, thân cận bên Người. Cả đời ông tuân theo chỉ dạy của Bác Hồ về đạo làm tướng “Dĩ công vi thượng”, tận trung với nước, tận hiếu với dân và trở thành người “Anh Cả” của quân đội suốt đời thương yêu, quý trọng xương máu của từng chiến sĩ, một vị Tổng Tư lệnh hội tụ đủ các phẩm chất Trí - Dũng - Nhân - Tín - Liêm - Trung, kể cả khi đã thôi nhiệm thì lúc nào cũng canh cánh bên lòng: “Tôi sống ngày nào cũng vì đất nước ngày đó”. Ông chính là một thiên tài từ sự chắt lọc những giá trị nhân văn - chất nhân văn hiếm có của danh tướng.

Nội dung các bài viết trong cuốn sách khá đa dạng, phản ánh tương đối toàn diện và đầy đủ, có hệ thống về những cống hiến của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trên nhiều lĩnh vực trong quá trình vâng mệnh Cụ Hồ lãnh đạo, chỉ huy quân đội. Việc sắp xếp các bài viết vào từng phần chỉ có ý nghĩa tương đối vì mỗi bài viết bao chứa nhiều nội dung khá phong phú, nhiều chiều cạnh về những cống hiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Là nhân vật lịch sử lớn, nghiên cứu về Đại tướng không hề đơn giản, phụ thuộc rất nhiều vào vị trí và tâm thế của người cầm bút. Các bài viết trong Hội thảo khoa học cấp quốc gia này đã bước đầu phân tích, luận giải sự nghiệp, tư tưởng, nhân cách trong cuộc đời cầm quân quang vinh của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp qua những năm tháng khốc liệt của chiến tranh.

Với hơn 100 bài viết trong cuộc hội thảo cấp quốc gia đầu tiên về Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, ở tập sách này bước đầu làm sáng tỏ những đóng góp về nhiều mặt của ông đối với cách mạng Việt Nam với tư cách một thiên tài quân sự.

Võ Nguyên Giáp là nhân vật lịch sử lớn. Thời gian càng lùi xa thì sự vĩ đại của ông càng hiện hữu. Trước hết, ông là nhà văn hóa, một nhà báo, một nhà chính trị và ngoại giao lão luyện, nhưng xuyên suốt cuộc đời ông là nhà quân sự lớn. Vinh danh tưởng niệm ông cũng là vinh danh đất nước, dân tộc. Ông sống mãi với Tổ quốc, với nhân dân, là niềm tự hào của Đảng ta, quân đội ta và dân tộc ta.

Mặc dù trong điều kiện khó khăn của dịch Covid-19 và thời gian rất gấp, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã làm hết sức mình, phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức hội thảo - mà trực tiếp là Viện Lịch sử quân sự Việt Nam tổ chức biên tập - xuất bản cuốn sách một cách công phu, nghiêm túc, trang trọng, xem như một nén tâm hương để tưởng niệm một con người vĩ đại.

Tin, ảnh: TS LƯU TRẦN LUÂN