Nhân dân là những người gắn với cuộc sống nhất, họ mang những đặc trưng: chân thật, mộc mạc, không cơ hội, không vụ lợi... Nhân dân chính là “cái gốc” của cách mạng. Trong suốt cuộc đời cách mạng của mình, Bác Hồ đi đến nhiều nơi, nhiều vùng đất nước. Dù đi đến đâu, Bác đều thực hiện: “Đi tận nơi, xem tận chốn”. Và Bác quan tâm tất cả các nội dung, các vấn đề liên quan đến cuộc sống của người dân... Chính nhờ vậy, mà Người thấu hiểu được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và thể hiện nguyện vọng ấy vào những sách lược, chiến lược lãnh đạo cách mạng của nước ta. Tư tưởng, tác phong làm việc gần gũi với quần chúng, sâu sát cơ sở của Bác Hồ đến nay vẫn còn nguyên giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Đại đa số cán bộ, đảng viên các cấp Hội từ thôn, bản, tổ dân phố, đến các xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố và trung ương đã học tập và làm theo tư tưởng, tác phong làm việc của Bác Hồ, chịu khó bám sát cơ sở, tiếp xúc với nhân dân để nắm chắc tình hình thực tế, nắm bắt những khó khăn, thuận lợi để lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho phong trào thực hiện hiệu quả, được cơ sở, nhân dân quý mến, coi trọng. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số cán bộ, đảng viên và hội viên đương chức còn cửa quyền, gia trưởng, ức hiếp quần chúng và đi liền theo đó là hành vi không chú ý lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo... của nhân dân. Họ đã không còn là “đầy tớ của nhân dân” như Bác Hồ dạy, mà họ đã trở thành các “ông quan cách mạng” xa rời quần chúng, làm giảm thanh danh, uy tín của Đảng.

Thiết nghĩ, Đảng ta tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, là dịp tốt để mỗi cán bộ, đảng viên ở các cấp Hội tích cực học tập và làm theo tư tưởng, tác phong gần gũi quần chúng, sâu sát cơ sở của Bác Hồ.

Phạm Như Hùng