Tại đảo Cù Lao Chàm ( thành phố Hội An), Cụm thi đua số 8, gồm: Hội CCB Tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và tp Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua “ CCB gương mẫu” 6 tháng đầu năm.

Theo đánh giá chung:  6 tháng qua, Hội CCB 3 tỉnh, thành phố đã chủ động trong công tác tham mưu cho cấp uỷ địa phương và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các mặt công tác Hội, ước đạt trên 70% các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Công tác phối hợp tuyên truyền, thông tin thời sự, định hướng dư luận xã hội được chú trọng, tạo ra sự đồng thuận cao trong các cấp Hội và nhân dân với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Các cấp Hội của 3 địa phương đã tích cực vận động các nguồn lực, thực hiện tốt công tác “ đền ơn, đáp nghĩa”, hổ trợ sinh kế, tiếp tục công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hộ gia đình CCB nghèo khó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Các cấp Hội đã phối hợp triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả thiết thực trong các chương trình, các cuộc vận động, các phong trào của địa phương và tiến hành tổng kết phong trào thi đua “ CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024, đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần động viên các thế hệ CCB phấn khởi tham gia các phong trào của Hội cũng như của địa phương.

Từ nay đến cuối năm, các địa phương trong Cụm liên tục phát động phong trào thi đua sâu rộng, lập thành tích kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Hội CCBVN, 80 năm, Ngày truyền thống vẽ vang của QĐNDVN anh hùng và Đại hội “ CCB gương mẫu” toàn quốc.

                                                     Tin : Nguyễn Phát