Thiếu tướng Lê Quang Đại - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phú Thọ, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ngày 23 và 24/11/2023 Cụm thi đua số 2 Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam gồm các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023 tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Tới dự có Thiếu tướng Lê Quang Đại, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phú Thọ - Trưởng cụm thi đua năm 2023 và đại diện Hội CCB các tỉnh trong cụm.

Năm 2023, Công tác thi đua, khen thưởng của Cụm công tác thi đua số 2 đã được triển khai tích cực, đúng hướng, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực, toàn diện. Các cấp Hội đã bám sát các yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và thực tiễn của cấp Hội mình để cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị từng địa phương; đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chính quyền, Nhân dân, bảo vệ chế độ XHCN. Hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua Hội CCB Việt Nam và địa phương phát động. Các cấp Hội đã tuyên truyền cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường; giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp; tham gia phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Đồng chí Lê Anh Thư – Chủ tịch Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại hội nghị.

Với chủ đề thi đua năm 2024:“ Gương mẫu – Sáng tạo - Chung sức - Đồng lòng – Hiệu quả”, Hội CCB các tỉnh trong Cụm thi đua số 2 phấn đấu thi đua lập thành tích lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội CCB Việt Nam các cấp lần VII, Đại Hội MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024 – 2029 gắn với kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống Hội CCB việt Nam (06/12/1989 – 06/12/2024) và các ngày lễ lớn.

Tại hội nghị, Hội CCB các tỉnh đã bình xét thi đua khen thưởng năm 2023, đề nghị TW Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho Hội CCB các tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và suy tôn Hội CCB tỉnh Yên Bái là Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2024. Đồng thời, Hội CCB các tỉnh đã tiến hành ký kết giao ước thi đua trong cụm năm 2024.

Hội CCB các tỉnh Cụm thi đua số 2 thắp hương tưởng niệm tại Đài hương 468 Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Đoàn CCB các tỉnh cụm 2 thăm mô hình Xí nghiệp làm gạch của ông Phan Văn Nguyện – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Giang

Ngày 24/11/2023 Hội CCB các tỉnh trong cụm tổ chức đi dâng hương tại Đài hương 468, Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang và mô hình Xí nghiệp làm gạch không nung của ông Phan Văn Nguyện – Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố Hà Giang. Đây là một mô hình làm kinh tế mới, hiệu quả và thân thiện với môi trường, tạo điều kiện cho Hội CCB các tỉnh học tập và nhân rộng mô hình. Ngoài ra, Cụm còn tổ chức đi thăm Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Tin, ảnh: Cao Văn Thắng