Đồng chí Lê Dũng, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Tiền Giang, Trưởng cụm thi đua số 11 chủ trì hội nghị.

6 tháng qua, Hội CCB 6 tỉnh sông Tiền có nhiều nét mới, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu thi đua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, sát chủ đề “Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh” từ đó tích cực công tác, học tập, lao động sản xuất, mỗi tỉnh có công trình CCB chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, chào mừng đại hội Đảng các cấp, 100% hội viên là đảng viên tham gia học nghị quyết, tham gia đại hội Đảng ở cơ sở, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào văn kiện Đại hội Đảng, có trên 80% trong số cấp uỷ chi bộ được bầu là hội viên CCB, riêng tỉnh Đồng Tháp có 637 đồng chí, Tiền Giang 525 đồng chí là bí thư, phó bí thư và chi uỷ viên chi bộ ở ấp, khu vực và thị trấn; chú trọng các chỉ tiêu về xây dựng các chi hội điểm “Cần kiệm thoát nghèo, nâng cao mức sống”, đã xoá hết nhà tạm, nhà xiêu vẹo, cất mới 444 căn cho hội viên CCB, cao nhất là Đồng Tháp 198 căn, giới thiệu việc làm cho 325 lao động là con em hội viên CCB vào làm việc các doanh nghiệp, riêng tỉnh Trà Vinh đã củng cố 20 doanh nghiệp, 24 tổ HTX, 62 trang trại tạo việc làm cho 251 lao động.

6 tháng cuối năm, mỗi tỉnh đăng ký một mô hình tiêu biểu, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, tổ chức đi tham quan, học tập nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng

Hiếu Trần