Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh - Cụm trưởng Cụm thi đua Bắc Trung Bộ, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An thăm mô hình sản xuất mây, tre đan xuất khẩu của Công ty TNHH Đức Phong (T.P Vinh, Nghệ An).

Sáu tháng đầu năm 2019, Hội CCB các tỉnh trong Cụm thi đua Bắc Trung Bộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư Hội CCB Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể. Nhờ đó, phong trào thi đua của các cấp Hội tiếp tục được đổi mới, từng bước đi vào chiều sâu; góp phần động viên cán bộ, hội viên phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội.

Từ công tác tư tưởng

Các cấp Hội tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã” và các Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về “Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019”; góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên chủ động nắm tình hình, phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và sẵn sàng lực lượng tham gia xử lý khi có tình huống phức tạp ở các địa bàn trọng điểm. Phối hợp làm tốt việc tuyên truyền, giải thích cho nhân dân về các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Kịp thời phản ánh, kiến nghị đề xuất với lãnh đạo địa phương về dư luận, tâm tư, nguyện vọng và bức xúc của nhân dân để có biện pháp giải quyết phù hợp; góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở cơ sở. Tuyệt đại đa số CCB tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của CCB trong xây dựng cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đến cuối tháng 5-2019, hầu hết Hội CCB các huyện, thành, thị tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của BCHTW (Khóa IX) về công tác dân tộc; 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị”; 5 năm thi hành Luật Hòa giải cơ sở; sơ kết 5 năm thi hành Hiến pháp năm 2013; tiếp tục củng cố, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”...

Đến các phong trào thi đua

Phong trào thi đua các tỉnh Hội trong Cụm ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” lan tỏa, có hiệu quả rõ rệt. Hội CCB tỉnh Thanh Hóa thành lập 66 CLB "CCB giúp nhau phát triển kinh tế" và 15 CLB "CCB bảo vệ mội trường", đóng góp gần 600 triệu đồng ủng hộ xây Nhà khách Điện Biên Phủ. Hội CCB tỉnh Nghệ An tăng tỷ lệ hộ khá và giàu 69,73% (tăng 0,35%); Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh phát triển SXKD, tạo việc làm cho trên 9.000 lao động, tặng quà hộ nghèo dịp Tết Kỷ Hợi với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh vận động nguồn hỗ trợ tặng 4.503 suất quà trị giá hơn 1,5 tỷ đồng cho các hộ nghèo nhân kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 60 năm Mở đường Trường Sơn. Tỉnh Hội Quảng Bình phối hợp hỗ trợ kinh phí xây dựng 17 nhà tình nghĩa trị giá 445 triệu đồng, trao 196 suất quà trị giá 133 triệu đồng. Tỉnh Hội Quảng Trị kiện toàn 312 tổ tiết kiệm và vay vốn sản xuất, tín chấp vay vốn Ngân hàng CSXH hơn 400 triệu đồng. Hội CCB tỉnh Thừa Thiên Huế vận động đóng góp gần 800 triệu đồng hoạt động tình nghĩa, tặng 1.383 suất quà cho gia đình hội viên nghèo; hỗ trợ xây dựng 2 nhà đồng đội, sửa chữa 8 nhà với số tiền 101 triệu đồng.

Các phong trào khác được duy trì nền nếp và có nhiều đổi mới như Phong trào “Giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và ma tuý”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đặc biệt là phong trào thi đua “Toàn Hội chung sức xây dựng nông thôn mới” được lãnh đạo các tỉnh Hội quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Hàng nghìn hội viên, gia đình CCB đã và đang tiếp tục “Hiến công, hiến cây, hiến đất” trong xây dựng nông thôn mới; gương mẫu đi đầu trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án và xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu đạt chuẩn. Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” qua 5 nhiệm kỳ, đang được các tổ chức Hội cơ sở tổng kết, tìm ra những mặt mạnh, yếu, đúc rút những kinh nghiệm hay, nhân lên những mô hình, điển hình tiên tiến để học tập.

Xây dựng Hội trong tình hình hiện nay

Hội CCB các tỉnh kịp thời tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức của các địa phương, cơ quan, đơn vị”. Tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2017-2022 và xây dựng nguồn quy hoạch cán bộ Hội nhiệm kỳ 2022-2027 các cấp. Kịp thời bổ sung cán bộ Hội các huyện và cơ sở để bảo đảm cho yêu cầu hoạt động các tổ chức Hội liên tục, hiệu quả. Hội CCB các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh làm tốt công tác phục vụ Đoàn Kiểm tra của T.Ư Hội do Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và những tháng đầu năm 2019 đạt kết quả tốt.

Phương hướng 6 tháng cuối năm 2019 của Cụm thi đua có nhiều nội dung quan trọng, trong đó việc Tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đang được các tỉnh Hội tổ chức chặt chẽ, chu đáo. Để việc tổng kết thu được kết quả tốt, Cụm thi đua Bắc Trung Bộ quán triệt và thực hiện sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Được phát biểu trong đợt đi kiểm tra một số tỉnh trong Cụm thi đua: “Xây dựng Hội vững mạnh phải gắn với phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua CCB gương mẫu”.

Lê Anh Thi