Năm 2009, các Tỉnh, Thành hội đã ký kết giao ước thi đua với Hội đồng thi đua khen thưởng các tỉnh, thành phố và T.Ư Hội CCB Việt Nam. Nhìn chung, kết quả hoạt động, các chỉ tiêu ký kết giao ước thi đua năm 2009 đều đạt và vượt, với nhiều nội dung thi đua phong phú, đi vào chiều sâu chất lượng và đạt hiệu quả cao. Các địa phương đã kết hợp chặt chẽ phong trào "Thi đua yêu nước" với phong trào thi đua "CCB gương mẫu" và cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Triển khai hoạt động thi đua năm 2010 của các tỉnh, thành thuộc Cụm thi đua 10, đồng chí Lê Thành Tâm, Phó chủ tịch T.Ư Hội CCB Việt Nam nêu rõ: "Năm 2010 là năm Nhà nước tổ chức Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, vì vậy BCH các Tỉnh hội cần khơi dậy tối đa tiềm năng của CCB, để thực hiện tốt các nhiệm vụ của BCH T.Ư Hội đề ra, mà trọng tâm là nêu cao bản chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên định vững vàng, gương mẫu, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp".

Tin và ảnh: Vũ Thái