Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 24/2/2022 công nhận 33 đơn vị hành chính cấp xã thuộc các huyện, thị xã, tỉnh Sóc Trăng là các xã An toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

33 đơn vị hành chính gồm: 7 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Kế Sách (các xã: Ba Trinh, Trinh Phú, Đại Hải, Thới An Hội, Xuân Hòa, Phong Nẫm và thị trấn An Lạc Thôn); 2 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Cù Lao Dung (Xã An Thạnh Đông và thị trấn Cù Lao Dung); 3 xã thuộc huyện Trần Đề (xã Thạnh Thới An, xã Thạnh Thới Thuận và xã Liêu Tú); 3 đơn vị hành chính cấp xã (xã Long Phú thuộc huyện Long Phú; xã Hưng Phú thuộc huyện Mỹ Tú; xã Hồ Đắc Kiện thuộc huyện Châu Thành); 5 xã thuộc huyện Mỹ Xuyên (các xã: Hòa Tú 1, Hòa Tú 2, Gia Hòa 1, Gia Hòa 2 và Ngọc Đông); 4 xã thuộc huyện Thạnh Trị (các xã: Lâm Tân, Vĩnh Lợi, Lâm Kiết và Vĩnh Thành); 5 đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Vĩnh Châu (các xã: Vĩnh Tân, Hòa Đông, Vĩnh Hiệp; các phường: Khánh Hòa và Vĩnh Phước); 4 đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Ngã Năm (các xã: Vĩnh Quới, Mỹ Bình và các phường: Phường 1 và Phường 3).

Các xã An toàn khu trên được thực hiện chính sách ưu đãi do cấp có thẩm quyền phê duyệt.