Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 công nhận 31 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 08 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Cà Mau là xã An toàn khu của Trung ương đặt tại tỉnh Cà Mau trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

31 xã được công nhận là xã An toàn khu gồm: 5 xã thuộc huyện Thới Bình (xã Biển Bạch Đông, xã Biển Bạch, xã Tân Bằng, xã Trí Phải và xã Trí Lực); 3 xã thuộc huyện U Minh (xã Nguyễn Phích, xã Khánh Lâm và xã Khánh Hòa); 8 xã thuộc huyện Đầm Dơi (xã Tân Đức, xã Tân Thuận, xã Tân Tiến, xã Nguyễn Huân, xã Thanh Tùng, xã Tạ An Khương, xã Trần Phán và xã Tân Duyệt); 6 xã thuộc huyện Trần Văn Thời (xã Khánh Bình Tây, xã Phong Lạc, xã Khánh Bình Đông, xã Khánh Hưng, xã Khánh Lộc và xã Trần Hợi); 3 xã thuộc huyện Phú Tân (xã Nguyễn Việt Khái, xã Phú Mỹ và xã Phú Thuận); 2 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Ngọc Hiển (xã Tân Ân, xã Viên An Đông và thị trấn Rạch Gốc); 2 xã thuộc huyện Cái Nước (xã Hưng Mỹ và xã Trần Thới); xã An Xuyên thuộc thành phố Cà Mau.

Các xã An toàn khu trên được thực hiện chính sách ưu đãi do cấp có thẩm quyền phê duyệt.