Hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”, ngày 28-4-2021, Các đoàn viên Công đoàn cơ quan TƯ Hội CCB Việt Nam đã tham dự và hiến máu trong chương trình hiến máu vì cộng đồng vô cùng ý nghĩa tại Viện Huyết học – truyền máu trung ương. Dưới đây là một số hình ảnh của Công đoàn cơ quan TƯ hội CCB Việt Nam tại chương trình.

Thu Hải