Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Trần Hanh- Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCBVN, đồng chí Phùng Khắc Đăng- Phó chủ tịch Hội CCBVN, Thủ trưởng cơ quan TƯ Hội và đông đảo cán bộ, nhân viên cơ quan Trung ương Hội, Báo CCBVN, Làng Hữu Nghị Việt Nam, Trường trung cấp nghề CCBVN… Báo cáo tổng kết công tác năm 2010 được trình bày tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2010, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng các cán bộ, nhân viên cơ quan Trung ương Hội luôn nắm vững chức năng và nhiệm vụ chính trị, tích cực tham mưu giúp Đảng đoàn và Thường trực Trung ương Hội triển khai các nghị quyết và kế hoạch, nhiệm vụ của Ban chấp hành Trung ương Hội đã đề ra. Cơ quan Trung ương Hội đã tham mưu cho lãnh đạo Hội triển khai, hướng dẫn công tác tư tưởng, trọng tâm là tham gia xây dựng , bảo vệ Đảng, chính quyền, tiến hành tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tham gia tích cực các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đát nước, đặc biệt là tổ chức Chương trình “Thăng Long- Hồn thiêng sông núi” và tham gia các hoạt động của Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội; kiện toàn các tổ chức Hội ; tổ chức tốt các cuộc hội thảo, tập huấn; kiểm tra giám sát thực hiện Điều lệ Hội…Báo CCB Việt Nam kịp thời thông tin tình hình và tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực biểu dương và nhân rộng những tấm gương điển hình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Làng Hữu Nghị Việt Nam hoạt động ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng phục vụ cho các đối tượng. Trường Trung cấp nghề đã được củng cố, xay dựng và kiện toàn bộ máy, từng bước đưa hoạt động vào nề nếp, hoàn thành chỉ tiêu đào tạo nghề cho 435 học sinh… Với những thành tích đạt được, Cơ quan TƯ Hội đã được Ban chấp hành TƯ Hội tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu trong toàn Hội năm 2010,các cán bộ, nhân viên cơ quan TƯ Hội và đơn vị trực thuộc đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen …Từ những thành tích đạt được, Cơ quan TƯ Hội đã đề ra nhiều biện pháp cụ thể để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ công tác năm của mình trong năm 2011, cùng toàn Hội CCB Việt Nam hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị- xã hội của mình.

LÊ DOÃN CHIÊU