Đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và các đồng chí Phó chủ tịch đã tham dự hội nghị học tập Hiến pháp lần này (ảnh).
Tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Tâm, Trưởng ban Pháp lý TƯ Hội đã giới thiệu kỹ về bản Hiến pháp mới được sửa đổi, giúp người nghe hiểu biết về bản Hiến pháp mới và nâng cao nhận thức pháp luật, đưa Hiến pháp đi vảo cuộc sống.
Tin và ảnh: QUỐC HUY