Đến dự Hội nghị có đồng chí Trần Hanh - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; các đồng chí Phó chủ tịch: Phạm Hữu Bồng, Đỗ Công Mùi, Phùng Khắc Đăng; Thủ trưởng cơ quan T.Ư Hội và đông đảo cán bộ, chuyên viên, cán bộ nhân viên cơ quan T.Ư Hội, Báo CCB Việt Nam, Làng Hữu Nghị và Trường trung cấp nghề Hội CCB Việt Nam.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2009 của cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam cho thấy, trong năm 2009, mặc dù có rất nhiều khó khăn và nhiều nhiệm vụ đột xuất, phục vụ nhiều ngày kỷ niệm mà đặc biệt là Đại hội “CCB gương mẫu” toàn quốc lần thứ IV và Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội CCB Việt Nam, các đơn vị và cá nhân trong khối cơ quan T.Ư Hội đã luôn cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất của mình, góp phần tích cực vào việc thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chính trị - xã hội của toàn Hội, được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao. Các bộ phận, ban ngành thuộc cơ quan T.Ư Hội đã bám sát, gắn kết chặt chẽ với các địa phương cả nước trong mọi hoạt động của mình, giúp lãnh đạo T.Ư Hội chỉ đạo kịp thời, sát sao và có hiệu quả cao nhất mọi công việc của toàn Hội… Mọi hoạt động tình nghĩa, văn hoá thể thao, cải thiện đời sống cho cán bộ, nhân viên trong các bộ phận của cơ quan T.Ư Hội được giữ vững và quan tâm đúng mức. Tổng kết năm 2009, Thủ trưởng cơ quan T.Ư Hội đã quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 10 tập thể và 74 cá nhân; tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 24 cá nhân; tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 20 cá nhân và công nhận một Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho đồng chí Hồ Thanh Hương - cán bộ Báo CCB Việt Nam.

  • Ngày 31-12-2009, gần 200 cán bộ, chuyên viên, nhân viên các cơ quan trực thuộc cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam đã tích cực tham gia học tập phòng chống tệ nạn xã hội, chuyên đề về tệ nạn mại dâm nhằm nâng cao kiến thức, phục vụ tốt công việc của mình .

    PV