Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn,” những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và tổ chức vận động toàn dân tham gia phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tiếp tục xây dựng nét đẹp truyền thống trong đời sống văn hóa của đất nước.
Tuy nhiên, ở một số địa phương, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách, chế độ đối với người có công chưa được quan tâm đúng mức, còn để xảy ra sai sót, tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu trong xã hội; một số trường hợp người có công và gia đình chưa được hưởng đầy đủ chính sách của Nhà nước hiện hành; đời sống của một bộ phận gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng còn nhiều khó khăn, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa cách mạng.
Thực tế trên đòi hỏi phải có đợt tổng rà soát để hình thành một bức tranh tổng thể, khách quan về đối tượng người có công và kết quả thực hiện các chính sách đối với người có công, có sự điều chỉnh phù hợp để thực hiện một cách toàn diện, đúng người, đúng chế độ đối với người có công, đồng thời tăng cường sức mạnh tổng hợp, sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự đóng góp của toàn xã hội trong chăm lo và ổn định đời sống của người có công.
Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành, cơ quan tổ chức hội, đoàn thể đã cùng nhìn nhận kết quả thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng thời gian qua, phát hiện các bất hợp lý, đóng góp ý kiến, bàn biện pháp phối hợp, kiến nghị điều chỉnh bổ sung các chính sách để thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới.
Các ý kiến đánh giá cao chủ trương, chương trình tổng rà soát và mong muốn có sự chuyển biến sâu trong thực hiện các chính sách đối với người có công, đẩy nhanh việc công nhận thanh niên xung phong, công nhận liệt sỹ đối với thanh niên xung phong nhưng bị thất lạc hồ sơ, giải quyết triệt để tình trạng hưởng sai chính sách...
Qua tổng rà soát, kết hợp với thanh tra, kiểm tra để thực hiện nghiêm chính sách hơn, tiếp tục nghiên cứu, trình với Đảng, Nhà nước các chính sách bổ sung.
Xung quanh đối tượng rà soát, các ý kiến cho rằng đối tượng bộ đội và công an có biến động lớn, chuyển quân liên tục, khi tại ngũ đã được Bộ Quốc phòng và Bộ Công an hỗ trợ, không nên thực hiện khảo sát theo phạm vi toàn quốc mà chỉ khảo sát theo địa phương, cơ sở để nắm bắt con số cụ thể, khi có chính sách thì hỗ trợ.
Đại diện Bộ Quốc phòng đề nghị khi rà soát, mỗi đối tượng cần có một bộ tiêu chí khảo sát, nhất là liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ. Việc rà soát này sẽ đẩy nhanh kết quả quy tập hài cốt liệt sỹ, trả lời cho dân câu hỏi mộ liệt sỹ ở đâu, còn bao nhiêu mộ liệt sỹ vô danh, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin như thế nào.
Bộ Quốc phòng sẵn sàng cung cấp các thông tin cần thiết để tổng rà soát đạt kết quả. Các ý kiến cũng đồng tình với việc làm tốt công tác tuyên truyền, để mọi người dân nắm được chủ trương, chính sách, tham gia giám sát, phản biện việc thực hiện chính sách.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thống nhất với các ý kiến đóng góp và cho rằng giai đoạn đầu của đợt tổng rà soát, cần tập trung hoàn chỉnh chính sách, bằng các phương thức thích hợp để phát hiện vấn đề sai và phối hợp xử lý, qua đó, phát động sự quan tâm của toàn xã hội, giúp đỡ các gia đình người có công vượt qua nghèo khó.
Phó Thủ tướng đồng tình với việc đưa đối tượng gia đình công an và bộ đội tại ngũ ở nơi biên giới, hải đảo ra khỏi diện rà soát, còn lại 6 đối tượng là liệt sỹ và gia đình liệt sỹ; thương binh; bệnh binh; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; cựu thanh niên xung phong; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Cùng với đó, rà soát 7 chính sách đối với người có công với cách mạng gồm: việc ghi nhận và xác nhận đối tượng người có công; chính sách hỗ trợ tài chính đối với người có công; chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, phát triển kinh tế gia đình người có công; chính sách chăm lo học tập, sức khỏe đối với con của người có công; chính sách hỗ trợ về nhà ở; chính sách chăm sóc sức khỏe cho thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và chính sách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội khẩn trương hệ thống hóa chính sách, phấn đấu hết tháng 11-2013 xây dựng xong bản báo cáo và tiến hành tổng rà soát về đối tượng và chính sách.
Phó Thủ tướng lưu ý nên cân nhắc việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình tổng rà soát và huy động toàn bộ hệ thống chính quyền vào cuộc./

PV