Đến nay, tỉnh Hà Giang có 1.735 hộ đã khởi công xây dựng nhà ở theo chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho Người có công, CCB nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở của tỉnh, trong đó 517 hộ được khởi công mới từ đầu năm 2020 đến nay.

Tổng kinh phí các đơn vị, cá nhân đăng ký cam kết hỗ trợ chương trình trên 200 tỷ đồng, trong đó đã có trên 104,37 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của tỉnh.

Các ngôi nhà tới tay gia đình chính sách, CCB nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở đảm bảo tiêu chí “3 cứng” - cứng tường, cứng nền, cứng mái; giữ gìn được bản sắc văn hóa, kiến trúc nhà truyền thống các dân tộc; gắn với quy hoạch kinh tế vườn hộ, chăn nuôi gia súc và vệ sinh môi trường.

Các cơ quan chức năng rà soát lại các hộ Người có công, CCB nghèo và hộ nghèo các xã biên giới cần xây dựng nhà ở để tiếp tục hỗ trợ đúng đối tượng; rà soát các hộ neo đơn, cao tuổi, tàn tật đặc biệt khó khăn, hộ nghèo nhà có nguy cơ đổ sập ở các xã nội địa để đưa vào các đối tượng ưu tiên hỗ trợ.

Đến nay, có trên 80.000 ngày công lao động của cán bộ, nhân dân và các lực lượng hỗ trợ các hộ làm nhà, trong đó Hội CCB hỗ trợ 10.901 ngày công.

Mai Phương