Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 159/185 hội cựu chiến binh cơ sở hoàn thành công tác đại hội, đạt gần 86%. Theo kế hoạch, đại hội Hội Cựu chiến binh cấp huyện sẽ tiến hành trong quý II, Ban Thường vụ Tỉnh hội chọn Hội Cựu chiến binh TP. Nha Trang là đơn vị điểm và dự kiến đại hội vào tháng 6. Đối với việc chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022, hiện đã thông qua dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm ban chấp hành (lần 2); thống nhất số lượng đại biểu khách mời, thời gian và địa điểm đại hội, phân bổ số lượng đại biểu cho các đơn vị. Công tác nhân sự cho đại hội được Ban Thường vụ chuẩn bị chu đáo, dự kiến cơ cấu cấp ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 là 19 đồng chí… Dự kiến Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh sẽ diễn ra trong tháng 9.*Đ**ồng chí Nguyễn Tấn Tuân (người đứng), Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với Tỉnh hội *
Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân đánh giá cao công tác tiến hành và chuẩn bị đại hội cựu chiến binh các cấp của Hội Cựu chiến binh tỉnh. Đồng thời yêu cầu hội cần điều chỉnh báo cáo chính trị trung tâm của đại hội theo hướng gọn hơn; việc chuẩn bị nhân sự tiến hành cẩn thận, đúng thủ tục, quy trình, có cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển cho nhiệm kỳ tiếp theo; cần sớm thành lập hội cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh; thống nhất thời gian, địa điểm, kinh phí tổ chức đại hội. Từ nay cho đến đại hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh cần tổ chức phát động thi đua ở các cấp, lập thành tích chào mừng đại hội.
Công Thi