Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Chiều ngày 8-7-2022, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh về công tác tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Thực hiện Kế hoạch số 253/KH-CCB, ngày 01/6/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 17/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, đến nay đã có 157/157 Hội Cựu chiến binh cơ sở hoàn thành Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2022 – 2027, trong đó khối địa phương có 89 cơ sở Đại hội đại biểu, 68 cơ sở Đại hội Hội viên.

Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh tỉnh cũng đã phối hợp với cấp ủy các địa phương chỉ đạo và chuẩn bị cơ bản xong về nhân sự, nội dung văn kiện, thời gian Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đến nay, đã có 04/11 đơn vị, địa phương hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027. Nhìn chung, các đơn vị tổ chức đại hội đều thực hiện đúng nội dung, quy trình.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh, hiện nay Hội Cựu chiến binh tỉnh đã chuẩn bị Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; bổ sung nhân sự cán bộ chủ chốt Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự kiến Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh sẽ hoàn thành trước ngày 15/10/2022.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục phối hợp với Hội Cựu chiến binh các cấp huyện hoàn thành Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp huyện theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Các địa phương phấn đấu hoàn thành việc tổ chức Đại hội trong tháng 7/2022, riêng huyện Tuy Phong trong tháng 8/2022.

Để Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh diễn ra thuận lợi, đúng kế hoạch, đảm bảo các yêu cầu đề ra, đồng chí Nguyễn Hoài Anh yêu cầu Hội Cựu chiến binh tỉnh chuẩn bị các bước thật kỹ lưỡng, nhất là văn kiện đại hội, dự thảo báo cáo kiểm điểm, phương án nhân sự, phương án hậu cần… theo hướng dẫn của Trung ương Hội.

Nguyễn Phương