Trung tướng Khuất Việt Dũng chủ trì buổi làm việc.

Ngày 20-2, tại trụ sở T.Ư Hội CCB Việt Nam, lãnh đạo Cơ quan T.Ư Hội có buổi làm việc với Công đoàn Cơ quan về công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Nhật - Chủ tịch Công đoàn cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam báo cáo với Đảng uỷ và lãnh đạo T.Ư Hội về công tác chuẩn bị Đại hội; kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 của Công đoàn cơ quan T.Ư Hội.

Năm 2022, đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được đảm bảo, chế độ phúc lợi được quan tâm. Các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị dân chủ cơ quan với nhiều ý kiến đóng góp thiết thực của các đoàn viên công đoàn. Công tác tuyên truyền nhân Tháng công nhân và các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao được tổ chức kịp thời, khuyến khích đông đảo đoàn viên cùng tham gia, tạo nên không khí sôi nổi, đoàn kết trong toàn cơ quan. Các hoạt động vì cộng đồng được đẩy mạnh, thực hiện chỉ đạo của Thường trực T.Ư Hội và thủ trưởng cơ quan, Công đoàn tham gia tích cực vào hoạt động giúp đỡ cộng đồng tại xã Bình yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Năm 2023 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ quan sẽ tiếp tục phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, thi đua hoàn thành xuất sắc kế hoạch, các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra. Đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Về công tác chuẩn bị cho Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn thực hiện đầy đủ trình tự theo hướng dẫn của Công đoàn Viên chức Việt Nam. Xây dựng đề án nhân sự dự kiến, rà soát, đánh giá nguồn cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn tham gia Ban Chấp hành để báo cáo Đảng ủy Cơ quan T.Ư Hội. Ban Chấp hành lập kế hoạch chi tiết chuẩn bị nội dung Đại hội và phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban chuẩn bị Đại hội.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo T.Ư Hội CCB Việt Nam và các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan có nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi làm rõ thêm các vấn đề về nhân sự cũng như nội dung và công tác đảm bảo cho Đại hội.

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan T.Ư Hội biểu dương những đóng góp của Công đoàn vào hoạt động chung của cơ quan trong thời gian qua. Công đoàn Cơ quan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có nhiều sáng kiến, nỗ lực trong các hoạt động chung của toàn Hội. Nhiều đồng chí được khen thưởng, biểu dương. Đồng chí Khuất Việt Dũng cũng nhất trí với các nội dung phương hướng hoạt động năm 2023 của Công đoàn cơ quan. Trong đó trọng tâm là tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 và tham gia Đại hội Công đoàn cấp trên.

Đồng chí cũng lưu ý Công đoàn cơ quan phải nghiên cứu kỹ các nội dung Đại hội, công tác tổ chức phải chặt chẽ, bám sát vào chủ trương của Đảng ủy cũng như Công đoàn viên chức để thực hiện công tác tổ chức Đại hội đúng quy trình từ khâu tổ chức, nội dung cho đến nhân sự. Chuẩn bị đầy đủ các văn bản, rà soát các bài tham luận một cách cẩn thận và kỹ lưỡng, không để xảy ra sai sót.

Hoàng Linh