Từ sau Đại hội V Hội CCB Việt Nam, đội ngũ cán bộ Hội các cấp có nhiều thay đổi nhưng kế thừa truyền thống, công việc của Hội CCB Việt Nam, Hội CCB các cấp, trong đó có Hội CCB TP Hà Nội đã “xắn tay” vào mọi công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Báo cáo với Chủ tịch TƯ Hội, đồng chí Lê Văn Cược, Chủ tịch Hội CCB TP Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2013, Hội CCB các cấp thuộc TP đã kết nạp mới 4.938 hội viên, đưa tổng số hội viên của TP Hà Nội lên 229.411 đồng chí; có 2.895 CLB CQN với 110.626 thành viên, là một trong những đơn vị có số lượng hội viên đông và chất lượng hoạt động mạnh nhất cả nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là xóa đói giảm nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, bảo vệ môi trường, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề…Hiện nay, Hội CCB TP Hà Nội chỉ còn 2.163 hộ nghèo, chiếm 0,95% và số hộ cận nghèo còn 4.534, bằng 2,04%. Những khó khăn, vướng mắc và kế hoạch triển khai thực hiện trong công tác cũng được trình bày, góp ý để cùng tháo gỡ và phối hợp thực hiện để TƯ Hội và Hội CCB các cấp ngày càng hiểu nhau, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị-xã hội được giao, xây dựng Hội CCB Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh. Tin và ảnh: LÊ DOÃN CHIÊU