Trong buổi gặp mặt, đồng chí Trần Hanh bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp đoàn đại biểu CCB Cu-ba sang thăm Việt Nam. Đồng chí khẳng định hơn 50 năm qua, dù tình hình thế giới có những thay đổi và diễn biến nhanh chóng, phức tạp nhưng Đảng cộng sản và nhân dân hai nước vẫn tiếp tục kề vai sát cánh giúp nhau vượt qua mọi khó khăn thách thức, giữ vững độc lập dân tộc, đổi mới và phát triển đất nước. “Cá nhân tôi và nhân dân Việt Nam luôn mãi mãi ghi nhớ câu nói của Chủ tịch Phiđen và cũng là lẽ sống của nhân dân Cu-ba: “Vì Việt Nam, nhân dân Cu-ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Trong buổi gặp gỡ, đồng chí Chủ tịch cũng giới thiệu tóm tắt với đoàn đại biểu CCB Cu-ba về các hoạt động nổi bật của CCB Việt Nam trong thời gian qua như phong trào đoàn kết vận động CCB phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, chế độ XHCN; phong trào CCB tự lực tự cường giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo…

Trong dịp này, đồng chí Chủ tịch Trần Hanh cũng không quên ôn lại những kỷ niệm thời còn làm việc với các chuyên gia Cu-ba, những chuyến thăm của mình đến đất nước Cu-ba tươi đẹp và đặc biệt là những kỷ niệm sâu sắc với đồng chí Phiđen Castro và Raul Castro.

Thay mặt cho đoàn đại biểu CCB Cu-ba, đồng chí Thiếu tướng Guillermo Luis Frank Yanes bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước những tình cảm nồng ấm, nghĩa tình của Hội CCB Việt Nam nói riêng và của nhân dân Việt Nam dành cho Cu-ba nói chung. Đồng chí cũng cho rằng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, và nhân dân hai nước sẽ là cơ sở thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Cu-ba lên một tầm cao mới. Đó chính là tiền đề để cả hai bên cũng nhau xây dựng đất nước phồn vinh, xã hội dân chủ và công bằng như mong ước của Hồ Chủ tịch và Chủ tịch Phiđen Castro.

Hoàng Linh