Ngày 29-8-2009, tại T.Ư Hội CCB Việt Nam, Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã tiếp ngài Grếc Com-bét, Bộ trưởng Khoa học quốc phòng và nhân lực Ô-xtrây-li-a, nhân chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam (ảnh). Ngài Grếc Com-bét đã cảm ơn Chính phủ, nhân dân, Hội CCB Việt Nam trong việc tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt quân nhân Ô-xtrây-li-a mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam. Đây là vấn đề Ô-xtrây-li-a rất quan tâm, qua đó tạo cơ hội để quan hệ hai nước xích lại gần nhau. Ngài Grếc Com-bét thông báo tóm tắt về mục đích chuyến đi và cung cấp tin tức về một số cán bộ, chiến sĩ Việt Nam hy sinh mà phía Ô-xtrây-li-a thu lượm được.

Chủ tịch Trần Hanh hoan nghênh chuyến thăm của đoàn và đề cập về chính sách nhất quán của Chính phủ, nhân dân Việt Nam coi hợp tác giải quyết vấn đề người Ô-xtrây-li-a mất tích trong chiến tranh là vấn đề nhân đạo, đồng thời, chia sẻ những quan tâm của Chính phủ, nhân dân cùng các gia đình của những người mất tich Ô-xtrây-li-a và khẳng định tiếp tục hợp tác để giải quyết tốt vấn đề này.

Chủ tịch mong rằng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Ô-xtrây-li-a ngày càng được củng cố, phát triển tốt đẹp, vì hạnh phúc của nhân dân và CCB hai nước.

Tuấn Minh