Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94/2019/NÐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.

Một số nội dung đáng chú ý  về giống cây trồng, Nghị định quy định cấm xuất khẩu nguồn gien và danh mục nguồn gien giống cây trồng. Tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng phải có hồ sơ bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống cây, gồm thông tin về hợp đồng, hóa đơn mua bán; hồ sơ chất lượng, nhãn hàng phù hợp quy định…

  Vũ Minh