Trước tình trạng dịch Covid-19 đang phức tạp, BHXH Việt Nam có yêu cầu mới về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua bưu điện.

Cụ thể, tại Công văn 972/BHXH-TCKT, BHXH Việt Nam chỉ ra 3 trường hợp được chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH ngay tại nhà, gồm:

- Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 80 tuổi trở lên;

- Người hưởng dưới 80 tuổi nhưng ốm đau, khó khăn đi lại, không tự đến hoặc không ủy quyền cho người khác nhận thay;

- Người bị bệnh mãn tính đang điều trị ngoại trú.

Trong 3 trường hợp trên, người hưởng báo với cơ quan bưu điện để được chi trả tại nhà. Các trường hợp còn lại, sẽ nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại bưu cục của bưu điện.

Minh Vũ