Lần đầu đúc thử 30 thùng chượp, muối được 50kg cá và ruốc đạt kết quả tốt. Trên đà phấn khởi, ông bà vay thêm vốn từ ngân hàng, kiến thiết thêm nhà kho, sân phơi, đúc 70 thùng và bể chượp, hết tất cả 62 triệu đồng; lại đầu tư vào 10 thuyền chuyên đánh bắt hải sản nhập cho mình hết tất cả 15 triệu đồng. Do đó, hàng năm thu mua được từ 80 đến 90 tấn cá và ruốc.

Sản phẩm làm ra của ông có chất lượng thơm, ngon, ngọt, không xử lý hóa chất mà hương vị vẫn đậm đà tinh khiết, nên được mọi người rấât ưa chuộng.

Lao động chính là hai ông bà, khi đến mùa, thuê 6 đến 10 nhân công, sau khi trừ chi phí, mỗi năm ông bà thu lãi ròng 70 đến 80 triệu đồng...

Hoàng Ngọc Lan