Hội đã thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho các thế hệ CCB bằng việc tổ chức tốt các chương trình học chính trị, nghiệp vụ, học tập các nghị quyết của Đảng, của Hội và chương trình lý luận cơ bản, các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh tỷ lệ học tập trên 95%. Huyện hội đã tổ chức 15 lớp tập huấn cho 512 lượt cán bộ Hội cơ sở, lồng ghép học tập lý luận chính trị, quán triệt đường lối, quan điểm tư tưởng, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ chính trị ở địa phương, nghiệp vụ công tác Hội. Đồng thời giữ vững nền nếp chế độ học tập sinh hoạt của Hội được duy trì chặt chẽ, với nội dung thiết thực, nhiều phong trào thi đua được các cơ sở Hội phát động, tiêu biểu là phong trào 3 bàn (việc nước, việc hội, việc nhà); xây dựng đường giao thông nông thôn mang tên CCB, gia đình CCB “3 không” (tệ nạn xã hội, không ma tuý, không vi phạm về an toàn giao thông).

5 năm qua, đã tuyên truyền, vận động, phát triển được 379 hội viên mới vào Hội, nâng tổng số HV đến nay lên 3.366 người, đạt 98,02%. Công tác kiểm tra được duy trì thường xuyên có nền nếp, đã kịp thời uốn nắn những lệch lạc thiếu sót, động viên bồi dưỡng kịp thời những nhân tố tích cực, những nhân tố mới, tiêu biểu là Hội CCB xã Trung Hiệp, Trung Ngãi, thị trấn Vũng Liêm... liên tục nhiều năm liền đạt trong sạch xuất sắc.

Những năm qua, công tác chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên và động viên toàn thể hội viên tích cực lao động sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào cây trồng vật nuôi, xóa dần nghèo đói, vươn lên làm giàu được Hội CCB huyện Vũng Liêm đặc biệt quan tâm. Trong phong trào xóa đói giảm nghèo, Huyện hội đã vận động hội viên giúp nhau tiền, vật tư, cây con giống quy ra tiền hơn 6 tỷ đồng, giúp cho 6.025 lượt HV khó khăn phát triển sản xuất. Hầu hết các cấp Hội cơ sở lập dự án và đã được vay ở Ngân hàng chính sách xã hội được 6,9 tỷ đồng đầu tư cho 1.321 hộ nghèo, cận nghèo và giải quyết cho 4.222 HV có việc làm, chuyển đổi cây trồng vật nuôi... Những nguồn vốn trên giúp 152 hội viên thoát nghèo, hộ nghèo giảm xuống còn 2,3%, số hộ khá giàu tăng dần theo từng năm chiếm 33,09% (1.114 hộ) và đã có 3 xã không còn hộ nghèo là Qưới Thiện, Trung Hiếu, Trung Thành Tây. Đồng thời xây dựng 5 căn nhà đồng đội, 67 nhà tình nghĩa, 189 nhà tình thương, đại đoàn kết, giúp hội viên khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng; đến nay trong CCB về nhà ở cơ bản 99,23%. Để hỗ trợ hội viên còn khó khăn, Hội đã động viên xây dựng quỹ hội, để thường xuyên thăm hỏi hội viên ốm đau, quà mừng thọ hội viên cao tuổi, thăm viếng hội viên qua đời; vận động hội viên ủng hộ các quỹ nhân đạo từ thiện như quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, quỹ ủng hộ đối tượng bị nhiễm chất độc da cam, quỹ đền ơn đáp nghĩa...

Trong quá trình hoạt động, Hội luôn quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Hội đã luôn bám sát nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy Đảng, cụ thể hóa bằng các chương trình hoạt động, quá trình thực hiện luôn tuân thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, công tác sơ, tổng kết các nghị quyết chuyên đề cũng như tổng kết phong trào thi đua thực hiện có nền nếp, chất lượng.

PHƯƠNG NGHI