Xây dựng tiêu chí Phong trào thi đua đến từng hội viên.
Được chọn là một trong số địa phương làm điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh Tiền Giang, từ chỗ lúng túng, thiếu tự tin, đến nay xã Tân Thanh, huyện Cái Bè đã hoàn toàn chủ động trong việc triển khai thực hiện từng bước các tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM.
Đối với Hội CCB xã, ngay sau khi triển khai đến các chi hội, phân hội và hội viên trong toàn xã đăng ký việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện tốt từng mục tiêu của Phong trào thi đua "CCB chung tay xây dựng NTM" đến từng chi hội. Đến nay, phong trào thu hút được đông đảo hội viên tham gia và đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Đồng chí Lê Minh Quang - Chủ tịch Hội CCB xã Tân Thanh cho biết: Ngay từ đầu xác định khi thực hiện bất kỳ một nhiệm vụ nào, thì công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên CCB cũng phải luôn đi trước một bước. Vì vậy, trong phong trào xây dựng NTM, Hội CCB xã đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, nêu cao vai trò gương mẫu của CCB đối với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Ngay từ đầu năm Hội CCB đã chủ động phối hợp tổ chức thực hiện các đợt tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên CCB về 19 tiêu chí và các nội dung cơ bản của Đề án xây dựng NTM của từng ấp, đặc biệt là những ấp điểm của xã.
Kết quả, Thường trực Hội đã triển khai 13 phân hội; 34 tổ hội về xây dựng nông thôn mới của xã. Đồng thời Hội CCB xã còn phân công cán bộ đi dự lớp tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới do hội CCB huyện tổ chức. Hội tổ chức một lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các văn bản của T.Ư, của tỉnh và của huyện ban hành về xây dựng nông thôn mới. Hội còn triển khai cho hội viên thực hiện 10 tiêu chí và 30 yêu cầu hộ "CCB gương mẫu" tham gia xây dựng NTM do Hội CCB tỉnh phát động đến từng gia đình hội viên.
Đến nay, theo kết quả khảo sát ban đầu có 163/166 hộ hội viên CCB đạt từ 24 đến 30 yêu cầu, chiếm tỷ lệ 91,1% (chỉ tiêu 80%). Tại các chi hội, phân hội và tổ hội, đã tổ chức 22 buổi tuyên truyền cho hơn 500 lượt cán bộ, hội viên về các nội dung Chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và 19 tiêu chí của bộ tiêu chí Quốc gia. Theo đó, Hội đã động viên và giao chỉ tiêu kế hoạch cho các chi hội và hội viên tích cực tham gia lựa chọn đảm nhận những nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 gắn với các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
Đồng chí Lê Minh Quang cho biết thêm: Công cuộc xây dựng NTM là rất lớn, đòi hỏi sự đồng thuận, góp sức, nỗ lực cao của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Riêng đối với lực lượng CCB, Hội đã chỉ đạo các chi hội vận động hội viên hưởng ứng nhiệt tình bằng những hành động cụ thể, gắn việc thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tích cực vận động gia đình, dòng họ đi đầu trong phong trào xây dựng NTM”. Với phương châm “CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng NTM”, nhiều CCB đã có những ý kiến đóng góp sát thực vào kế hoạch xây dựng NTM ở địa phương và được nhân dân tín nhiệm cử tham gia ban giám sát các công trình của ấp, xã. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào và đã tạo sức lan tỏa, niềm tin trong nhân dân để mọi người cùng góp sức, góp của xây dựng NTM, như gia đình hội viên Nguyễn văn Ngữ, Lê Thị Âu, Lê Minh Luân, Phạm văn Phó, Nguyễn Thanh Của và Nguyễn Thị Lụa... Tại các ấp trong xã, trong các phong trào xây dựng NVH, cứng hóa kênh mương, xây dựng gia đình văn hóa, phòng chống tội phạm... CCB cũng luôn đi đầu. Đặc biệt, với những tiêu chí về thu nhập, về tỷ lệ hộ nghèo và môi trường luôn có sự hiện diện đắc lực của hội viên CCB. Tiểu biểu có 32 hội viên hiến 3.705m2 đất, giá trị hoa màu 26,6 triệu đồng; đóng góp 418 ngày công lao động, đóng góp 212 triệu đồng để nâng cấp và xây mới 7 tuyến đường giao thông nông thôn... Về hộ hội viên nghèo chỉ còn 7/167, với tỷ lệ 4,1%.
Với ý chí của những người lính Cụ Hồ luôn tiên phong gương mẫu đi đầu, phong trào xây dựng NTM ở xã Tân Thanh đã và đang nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao của hội viên CCB. Hiện nay xã Tân Thanh đã đươc công nhận đạt chuẩn Quốc gia về xã NTM đầu tiên của tỉnh Tiền Giang.

Lê Hồng Lâm