Hội CCB xã Hải Phương, có 452 cán bộ, hội viên sinh hoạt trong 13 chi hội, đa số các đồng chí tuổi đã cao, sức khoẻ yếu, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, CCB vẫn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Hội luôn đạt trong sạch, vững mạnh xuất sắc.
BCH Hội CCB xã đã tăng cường công tác tuyên truyền và quán triệt sâu rộng mục đích, ý nghĩa của phong trào tới các chi hội và hội viên, đồng thời, tổ chức đăng ký thi đua giữa các chi hội với nhau, các chi hội với BCH, trên cơ sở đó BCH đăng ký thực hiện các chỉ tiêu thi đua với Huyện hội. Đặc biệt, trong 3 năm gần đây CCB xã Hải Phương tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” do các cấp Hội và địa phương phát động. Với bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, “miệng nói tay làm”, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, các chi hội thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban công tác mặt trận ở các xóm tuyên truyền, vận động để người dân thấy được vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM. Do vậy, chủ trương dồn điền đổi thửa quy hoạch vùng sản xuất được nhân dân đồng tình ủng hộ, 100% cán bộ hội viên đã hiến đất và góp đất mở rộng đường nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong việc vận động kinh phí làm đường giao thông nông thôn, mỗi chi hội có cách đóng góp khác nhau tùy thực tiễn của từng nơi, trung bình từ 2-3 triệu đồng/hội viên. Đến nay, 100% đường trong xóm được đổ bê tông và có hệ thống rãnh thoát nước. Tính đến nay, toàn Hội đã ủng hộ được 518 triệu đồng, tiêu biểu là các chi hội 3, 10, 11, 12. Các hội viên Phạm Văn Đề (chi hội 11) ủng hộ 10 bộ bàn ghế cho nhà văn hoá xóm; Lê Văn Phục (chi hội 11) ủng hộ 11 triệu đồng; Bùi Văn Khang (chi hội 2) ủng hộ 7 triệu đồng; Vũ Viết Giản (chi hội 12) ủng hộ 5 triệu đồng và 1 cây cảnh cho nhà văn hoá xóm; Phạm Văn Minh (chi hội 10) ủng hộ 7 triệu đồng...
Ở Hải Phương, mỗi ban, ngành, đoàn thể được phân công đảm nhiệm một công việc khác nhau. Hội CCB đảm nhiệm nâng cao chất lượng hoạt động của nhà văn hoá. Hội hiến kế “Xây dựng tủ sách tại các nhà văn hóa, mục đích nâng cao dân trí”. Năm 2012, 6/13 chi hội xây dựng thí điểm và đến tháng 6-2013 thì 100% nhà văn hoá thôn có tủ sách. Hằng tuần, Ban chủ nhiệm bố trí mở cửa cho nhân dân đến đọc sách và tìm hiểu thông tin sản xuất nông nghiệp trên mạng, được nhân dân khen ngợi. Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng được CCB tham gia ứng sôi nổi. Các mô hình sản xuất phát triển, vườn tạp được cải tạo trồng cây ăn quả, trồng hoa cây cảnh đem lại năng suất cao, nhiều hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu, tiêu biểu như các CCB Trần Văn Toản chi hội 3, Phạm Văn Vĩnh chi hội 4, Nguyễn Văn Doanh chi hội 11... Đến nay tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên còn 2/522 hộ (bằng 0,44%); có 11/13 chi hội không còn hội viên nghèo. Hội cũng xây dựng Quỹ tình nghĩa ở các cấp, quỹ do Ban chấp hành quản lý có 20 triệu đồng; quỹ do chi hội quản lý đạt bình quân 350.000 đồng/hội viên. Tiêu biểu là các chi hội 7, 8 đạt 1.000.000 đồng/hội viên; chi hội 11 đạt 700.000 đồng/hội viên... Đây là hoạt động góp phần thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, góp phần giữ vững ANCT và TTATXH ở khu dân cư, góp phần đáng kể vào việc hoàn thành chương trình xây dựng NTM ở địa phương vào năm 2013.
Đoàn kết, gắn bó trên tinh thần đồng chí, đồng đội cán bộ, hội viên Hội CCB xã Hải Phương luôn giữ vững danh hiệu cơ sở Hội “Trong sạch vững mạnh xuất sắc”. Liên tục từ năm 2010-2014, Hội CCB xã Hải Phương được các cấp Hội và UBND huyện tặng Giấy khen vì đã có thành tích trong Phong trào “Chung sức xây dựng NTM”.
Bài và ảnh: Minh Duyên