6 tháng đầu năm 2011, Hội CCB thành phố Uông Bí ( Quảng Ninh) đã kết nạp thêm 180 hội viên mới, tập huấn cho 580 cán bộ từ cấp chi hội trở lên; khai thác các nguồn vốn vay 9 tỷ 285 triệu đồng ( từ Ngân CSXH 7 tỷ 965 triệu, từ quỹ hội 975 triệu, hội viên cho nhau vay 350 triệu đồng), nhờ đó, toàn hội đã giảm tỷ lệ hộ CCB nghèo xuống còn 0,94%, nâng tỷ lệ khá và giàu lên 67,83%; tổ chức giáo dục truyền thống cho 6.850 con em, vận động các gia đình CCB hiến 4.580 m2 đất, 121 m2 nhà cấp 4 và 56 m2 nhà bê tông kiên cố, cùng hàng ngàn mét tường rào, hàng chục cổng sắt để làm đường, đồng thời tổ chức tốt những hoạt động tình nghĩa, đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình CCb văn hóa, bảo đảm giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Công tác Hội