CCB Chu Văn Minh kiểm tra tình hình sâu bệnh hại lúa.

Tỉnh Bắc Ninh hiện có hơn 15.000 người theo đạo Công giáo. Với phương châm "Sống tốt đời, đẹp đạo", những năm qua, cùng với nhân dân trong tỉnh, đồng bào Công giáo đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hiện nay, vùng giáo Bắc Ninh có gần 20 Chi hội CCB với hơn 300 hội viên. Ở cấp Hội có hội viên là người Công giáo, lực lượng CCB luôn giữ vai trò quan trọng trong nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, tập hợp giáo dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Hội CCB tỉnh Bắc Ninh có đội ngũ báo cáo viên thường xuyên phối hợp với các cấp Hội cơ sở làm công tác tuyên truyền cho hội viên CCB và đồng bào có đạo. Đội ngũ báo cáo viên đều là những người lính đã được rèn luyện trong Quân đội, trình độ nhận thức chính trị tương đối đồng đều. Hệ thống báo cáo viên của Hội CCB tỉnh đã duy trì thành nền nếp công tác tuyên truyền thời sự, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống cho thanh thiếu niên ở những nơi có hội viên công giáo.

Công tác tuyên truyền ở vùng Công giáo của Hội CCB trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức cho hội viên CCB và đông đảo giáo dân về đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là những nội dung có liên quan đến tôn giáo, như Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo… Qua đó, đồng bào công giáo càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, từ đó hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể phát động, đem lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực.

Các cấp Hội CCB phối hợp với các đoàn thể vận động, tổ chức giáo dân phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, tạo điều kiện cho các gia đình hội viên vùng công giáo vay vốn Ngân hàng Chính sách - xã hội phát triển kinh tế. Được sự giúp đỡ thiết thực của Hội, nhiều CCB đã thoát nghèo, trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi.

Trong xây dựng nếp sống văn hoá, các cấp Hội CCB tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các đoàn thể duy trì các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế… để xây dựng khu dân cư công giáo phát triển, bình đẳng, hoà nhập với cộng đồng. Các khu dân cư thực hiện tốt Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Phong tục mai táng cho CCB là người Công giáo khi qua đời đã kết hợp được lễ nghi Công giáo với lễ phủ Quân kỳ của Hội CCB. Việc làm này để lại ấn tượng tốt cho giáo dân, làm cho đạo và đời ngày càng gắn kết chặt chẽ.

CCB Chu Văn Minh - Bí thư Chi bộ thôn Phượng Giáo, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài chia sẻ: “Đời hay đạo thì tất cả cũng vì cuộc sống tốt đẹp của người dân”. Phượng Giáo là thôn đa phần người dân theo đạo Thiên Chúa, việc thành lập Chi bộ ở đây có những đặc thù khó khăn riêng. Vậy mà ông làm Bí thư Chi bộ thôn gần 40 năm qua. Để Nghị quyết của Đảng đi vào lòng dân, CCB Chu Văn Minh khởi xướng nhiều ý tưởng mới, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, từ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội đến bảo đảm an ninh trật tự, tuyên truyền chính sách, pháp luật... Đặc biệt, Chi bộ Phượng Giáo luôn đi đầu trong xây dựng Nông thôn mới ở huyện Lương Tài nhờ người đứng đầu cấp ủy Chi bộ đã biết cách quy tụ sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, khi phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng đường bê-tông nông thôn, nội đồng.

CCB ở vùng Công giáo Bắc Ninh luôn phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, là những tấm gương được giáo dân học tập để xây dựng cuộc sống “Tốt đời đẹp đạo”, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh.

Mai Phương