CCB Đào Văn Phùng làm thủ tục chuyển tiền tại ngân hàng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Trung ương MTTQVN về toàn dân đóng góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch, thường trực Hội CCB T.P Hồ Chí Minh đã có văn bản hướng dẫn và kêu gọi các cấp Hội quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc trong đó động viên 100% các CCB  tích cực tham gia với khả năng cao nhất.

Tính đến ngày 14-6-2021, CCB thành phố đã đóng góp được hơn 4 tỷ đồng .Đáng chú ý nhiều CCB đã đóng góp số tiền lớn như  CCB Lê Hồng Kỳ, phường 25, quận Bình Thạnh 300 triệu đồng; CCB Mai Đình Phồn, phường 25, quận Bình Thạnh 50 triệu  đồng; CCB Đào Văn Phùng phường 4, quận Tân Bình 50 triệu đồng, CCB Đình Thuần, phường 6, quận Bình thạnh 20 triệu đồng

Tin ảnh: Hồng Thái